Lichte leiders, of de ondraaglijke leegheid van het nieuwe werken

maart 27, 2015 by  

Het ‘nieuwe werken’ is zeer besmettelijk. Vele departementen, provincies, gemeenten, en niet te vergeten: bedrijven, zijn al geïnfecteerd. Het kan dan ook geen toeval zijn dat juist het RIVM  mij uitnodigde om beter over het onderwerp na te denken. Ik hield voor de medewerkers van het RIVM een lunchlezing. En ook ik was meteen aangestoken. De lunchlezing werd een serie blogs, en die  blogs worden een boek.

De rage van ‘het nieuwe werken’ verbaast me en niet alleen omdat het ‘nieuwe werken’ zich maar moeilijk laat omschrijven. Het nieuwe werken geeft namelijk geen antwoorden op de vragen waarmee grote organisaties worstelen. Beter gezegd: het nieuwe werken geeft geen antwoorden op de problemen van het oude werken. Ik zeg er meteen bij: ik heb alleen verstand van de overheid. In een aantal blogs heb ik de vraag verkend: wat zijn dan wel de grote vragen waarmee departementen  worstelen? En welke verbeteringen zijn dan wel de moeite waard?

Mijn centrale stelling luidt dat het veranderen van een organisatie alleen zin heeft als de verandering een antwoord is op de problemen van het werk. Alleen daarvan wordt een organisatie beter. Zo kom ik ook tot de conclusie dat goede leiders vooral lichte leiders zijn. Ja, een extra cursus binnen de ABD kan geen kwaad.

Regelmatig heb ik het laatste hier nieuwe blogs gepubliceerd over het dit onderwerp. Inmiddels heb ik deze blogs verzameld tot een blog-boek dat binnenkort bij Boom  zal verschijnen onder de titel Lichte leiders, of de ondraaglijke leegheid van het nieuwe werken.

Extra leergang ‘Triomf van de stad’

januari 12, 2015 by  

De PBLQ-leergang ‘Triomf van de stad’ trok in de afgelopen zomer zoveel belangstelling dat we een wachtlijst moesten aanleggen en hebben besloten om halverwege het jaar een extra leergang te starten: in april 2015. De leergang is bedoeld voor gemeentelijke strategen, maar wordt ook gevolgd door anderen die in hun werk veel met de ontwikkeling van de stad te maken hebben. De leergang omvat zes modules van twee dagen met als thema’s: stedelijke economie, demografie en wonen, immigratie en achterstanden, cultuur, veiligheid en duurzaamheid. Wetenschappers én praktijkmensen van naam treden op als docent. Voor elke module strijken we in een andere stad neer, om theorie en praktijk effectief te kunnen combineren. De leergang wordt ook ‘in company’ aangeboden, waarvan ook al ruim gebruik is gemaakt. Voor nadere informatie en voor aanmelding: zie hier .

Tweede druk ‘Kennis en beleid verbinden’ verschenen.

januari 2, 2014 by  

Aan het einde van 2013 is (na een eerdere herdruk) de tweede druk van ‘Kennis en beleid verbinden’ verschenen. Ik heb dit boek in samenspraak met Karen Ephraim geschreven. We gebruiken het in onze masterclasses ‘kennis voor beleid’ en ‘beleid voor onderzoekers’. De masterclasses zijn de laatste jaren gegeven voor medewerkers van de Ministeries van VROM, IenM, BZK, SZW en OCW, van de provincie Noord-Brabant en van de gemeente Den Haag, alsmede voor onderzoekers van PBL, KNMI, RIVM, KiM, TNO, RWS en WRR. Zie ook bij projecten. Het boek kan worden besteld bij Boom|Lemma: hier

Debatteren met open vizier

november 19, 2013 by  

Ik stel het zeer op prijs als mensen reageren op mijn blogs. Debat dwingt je soms om je argument scherper te formuleren, debat leert je soms dat je een ander perspectief over het hoofd hebt gezien, debat leert je soms dat je een off day had. Dus: reacties zijn welkom. Hoe afwijkend ook: ze worden door mij geplaatst. Ik maak slechts twee voorbehouden voor het plaatsen van de reactie: schelden is niet toegestaan en er wordt met open vizier gestreden: anonieme reacties worden niet geplaatst. Bovendien houd ik me het recht voor om spelfouten te corrigeren. Ik maak er zelf al te veel.