De vertrouwenscommissie als ultieme achterkamer

juli 5, 2017 by  
Filed under artikel, De Stad, Voorpagina

Er is weer gedoe rondom burgemeestersbenoemingen. In Den Haag is uitgelekt welke twee kandidaten niet zijn benoemd: Plasterk en Marcouch. Preciezer: een duo-raadslid heeft twee namen getwitterd. Maar of deze man de waarheid heeft gesproken weten we niet. Want dat zouden we aan de vertrouwenscommissie moeten vragen en die mag niks zeggen. We weten dus ook niet of er is gelekt uit de vertrouwenscommissie. En of een lid van de commissie daarmee een strafbaar feit heeft gepleegd.

Ja, als we het over vertrouwenscommissies hebben gaat het vooral over lekken en over strafbare feiten. Lekken uit de vertrouwenscommissie hoort niet en is verboden. Maar eigenlijk is dat de wereld op zijn kop. Waarom hoor ik nooit de legitieme vraag naar verantwoording? Is het niet meer dan logisch dat wij, burgers, mogen weten welke kandidaten zijn afgewezen. En wat daarvan de reden is. Draait nu in Arnhem inderdaad de PvdA-banen-carrousel? Of was Marcouch inderdaad de beste, nadat hij mogelijkerwijs in Den Haag is afgewezen? Ja, dat willen wij weten.

Eigenlijk is het bizar wat hier gebeurt. Burgemeester worden tegenwoordig de facto door de gemeenteraad gekozen. Beter gezegd: door de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Dat werd enige decennia geleden nog gevierd als democratisering van de burgemeestersbenoeming. Niet het Rijk moest bepalen wie de nieuwe burgemeester werd, maar de gemeente zelf. Ik ontken niet dat daarmee winst is geboekt. Beter een lokale vertrouwenscommissie dan een landelijke carrousel van politieke partijen die onderling gemeenten verdelen.

Maar laten we niet vergeten dat we, toen burgemeesters nog door het Rijk werden benoemd,  veel beter op de hoogte waren van de namen van de kandidaten dan momenten het geval is. Degenen die benoemden legden dan wel  geen verantwoording af, maar ze wisten wel dat we meekeken. We hadden ons met zijn allen kunnen afvragen of Plasterk het burgemeesterschap na een onzichtbaar ministerschap van Binnenlandse Zaken had verdiend. We hadden ons met zijn allen kunnen afvragen of het zwakke burgemeesterschap van Pauline Krikke in Arnhem een goede basis was voor het burgemeesterschap in Den Haag. Het was een gebrekkige transparantie, maar een beetje transparant was het wel.

Sinds de democratisering van de burgemeestersbenoeming tot stilstand is gekomen met de verworvenheid van een vertrouwenscommissie weten we niets meer. Ja, we weten wie is benoemd. Maar waarom hij of zij wordt benoemd en wie de andere kandidaten waren blijft geheel duister. Als we nu over achterkamertjes willen spreken, laten we dat dan in dit geval doen. Zo vind je ze nergens. Lekken uit de achterkamer ishier zelfs wettelijk verboden en strafbaar. Met als bijzonder effect dat er tegenwoordig veel minder gedoe is over burgemeestersbenoemingen dan een paar decennia geleden. Ja, omdat het strafbaar is om iets te weten.

Al met al: het wordt hoog tijd dat we die democratisering van de burgemeestersbenoeming weer ter hand gaan nemen. Er is nog een lange weg te gaan naar een werkelijk openbaar debat over de keuze van de burgemeester. En dat openbare debat moet niet in de gemeenteraad worden gevoerd, laat staan in een vertrouwenscommissie. Maar dat moet een publiek debat zijn onder burgers, die zelf mogen bepalen wie hun nieuwe burgemeester wordt. Lang leve de gekozen burgemeester.

 

 

Comments

2 Comments on "De vertrouwenscommissie als ultieme achterkamer"

  1. Bart Muurling on wo, 5th jul 2017 11:12 

    Ja, en lang leve het publieke debat dat maar niet gevoerd wil worden. Minstens zo belangrijk als het aanstippen van het probleem is het benoemen van oplossingen, maar nog belangrijker is dat iemand of iemanden het initiatief neemt of nemen het debat te voeren. Niet iemand uit de politiek, die heeft het onderwerp al vaak genoeg verlummeld of ingeruild voor iets dat ze nog belangrijker vonden, nee door betrokken burgers die het zo langzamerhand wel mooi geweest vinden. Laten we het daar eens over hebben. En actie nemen.

  2. henk van tol on ma, 17th jul 2017 08:27 

    Opkomstpercentage bij verkiezing door inwoners zal niet hoog zijn.Alle geheimhouding bij huidige procedure opheffen. Eventuele belangstellenden denken dan wel goed na over kandidatuur.Gemeenteraad in openbaarheid laten discussieren en stemmen over aanbeveling aan CDK

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!