Grondprijzen en grondbedrijven

januari 12, 2014 by  
Filed under artikel, De Stad

De provincie Overijssel gaat gemeenten helpen met de tekorten in hun grondbedrijf. Gemeenten krijgen tegen aantrekkelijke voorwaarden de mogelijkheid om geld te lenen om op die manier het verschil tussen boekwaarde en werkelijke waarde te overbruggen. Ook de provincie Gelderland heeft dergelijke plannen. Daar vallen kanttekeningen bij te plaatsen, maar de uitkomst is positief.

De oorsprong van de grote verschillen tussen boekwaarde en werkelijke is simpel: de woningmarkt is ingestort en vele kantoren staan leeg. De gemeenten hebben in de goede tijden veel grond gekocht (daarop ook lange tijd mooie winsten gemaakt) en moeten plotseling vaststellen dat de grondprijzen fors zijn gedaald.

Maar de werkelijke oorzaak ligt hier nog een slag dieper. De woningmarkt is een voorraadmarkt, zoals we dat noemen: de prijs van een nieuwbouwhuis wordt niet bepaald door de bouwkosten, maar door de prijs van woningen op de totale woningmarkt. De laatste prijzen zijn jarenlang fors gestegen, veel sneller dan de bouwkosten van een nieuw huis. Dat verschil moest ergens blijven: inderdaad, daarom zijn de grondprijzen zo snel gestegen. Nu de prijzen van woningen 20% zijn gedaald en de kosten van nieuwbouw niet zijn gedaald, hebben de grondprijzen een extra klap gekregen. Stel dat de prijs van de grond in 2008 even hoog was als de kosten van het bouwen van de woning, dan zijn de grondprijzen in 2013 dus geen 20 maar 40% gedaald. Ga er maar aan staan als gemeentelijk grondbedrijf.

Nu kan je je afvragen of het een gezonde situatie is dat provincies zoveel geld hebben dat ze gemeenten fors kunnen helpen met het terugbrengen van de boekwaarde van de grond naar de werkelijke waarde. Je kan je ook afvragen of het goed dat gemeenten die hun grond al hebben afgewaardeerd, tegen hoge kosten, nu niet te zeer worden gestraft voor hun voortvarendheid. Je kan je tenslotte afvragen of gemeenten uit de afgelopen jaren de wijze les zullen trekken dat zij beter geen actief grondbeleid kunnen voeren. Het valt te hopen.

Maar het is in ieder geval goed dat de gemeenten hun grond weer volgens de werkelijke waarde gaan waarderen. Want elke euro die ze te veel vragen voor hun grond, gaat ten koste van de kwaliteit van de woning die erop wordt gebouwd. De prijs van de woning wordt immers nog steeds in de gehele voorraad bepaald. Als de grond te duur is, blijft er gewoon te weinig over voor het bouwen van een goed huis.

[column geschreven voor de website van Bouwend Nederland]

Deel dit bericht:

Comments

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!