#Spuiforum Den Haag veel duurder

maart 18, 2014 by  
Filed under artikel

De tegenstanders van het te bouwen Spuiforum in Den Haag hebben een indringende analyse gemaakt van de te verwachten kosten. Het College van B&W van Den Haag meent dat het Spuiforum voor € 181 miljoen kan worden gebouwd. Frits van Erpers Roijaards, Guus Baartmans en Jan de Jonge analyseren op heldere wijze dat de kosten minimaal € 277 zullen bedragen. Hun argumenten zijn hier te vinden: Persbericht,  Financiele barometer Spuiforum .

Deel dit bericht:

Comments

11 Comments on "#Spuiforum Den Haag veel duurder"

 1. Carsten Hof on di, 18th mrt 2014 13:31 

  Wetenschapper in ruste, of niet meer dan interessante opinie om te retweeten? Tegenstanders die beweren dat het ‘minimaal’ € 277 mln gaat kosten weten beter, want zijn (zonder de cijfers achter de eurotekens i.v.m. aanbestedingsgevoelige info) precies op de hoogte van alle posten die in de € 181,1 mln zitten. Dat ze tegen zijn is prima, maar € 277 mln is pulp fiction en bangmakerij. Ook Hugo Priemus stelt wel erg makkelijk dat alle projecten uit de hand lopen. groet,Carsten Hof, projectmanager Spuiforum.

 2. Wim Derksen on di, 18th mrt 2014 16:30 

  Naarmate ik deze (officiële?) reactie van de gemeente Den Haag vaker herlees, neemt mijn verbazing toe. ‘Wetenschapper in ruste’?? ‘Pulp fiction’?? ‘Bangmakerij’?? Is dat de gangbare taal van de gemeente Den Haag tegenover geïnteresseerde burgers? Vanzelfsprekend sta ik (en dat geldt ook voor mijn site) open voor een weerlegging van de analyse van Erpers c.s.

 3. Frits van erpers Roijaards on wo, 19th mrt 2014 12:37 

  Deze analyse is tot stand gekomen door raadpleging en grondige analyse van alle beschikbare bronnen. Een deel van de info wordt door de gemeente onder het mom van aanbestedingsgevoelig voor de burger verborgen…. Daarnaast is veldonderzoek gedaan. Overtuig uzelf!

  Als de kwaliteit van het projectmanagement van het Spuiforum net zo belabberd is als de reactie van de projectleider op een grondige analyse van alle beschikbare informatie, dan moet Den Haag zijn hart vasthouden voor het vervolg…..

 4. peterdrijver on wo, 19th mrt 2014 12:48 

  beste carsten, wanneer onredelijkheid en onhoffelijkheid het wint van de inhoud is er meer aan de hand. het ligt niet aan de burgerij dat staf en bestuur de volksvertegenwoordiging met gegevens gijzelt naar die burgerij toe.
  in die zin is spuiforum een illustratie van bestuurscultuur die enkel machtspolitiek inzet tegen het wassend populisme. dat helpt ons geen zier.
  je tweets en je bericht verbaast me gezien het beeld dat ik deze zomer van je hebt gekregen als betrokken ambtenaar die zijn best doet –ook al ben ik het persoonlijk niet eens met zijn project; dat doet minder ter zake.
  van prettig oneens zijn naar rancune is een te grote stap.

 5. Jan de Jonge on wo, 19th mrt 2014 13:50 

  Geachte heer Hof
  Men hoeft geen kerngeleerde te zijn om door de cijfers van de gemeente heen te kijken. Dat doet iedere deskundige en zeker de aannemers.

  BBN begrootte op de meest actuele VO set. IGG begrootte en TG beoordeelde op basis van de verouderde Frozen set zonder bij behorend onvolledig. De gemeente weigerde een vertrouwelijke afstemming tussen IGG, BBN en TG.

  Leest u aub uw de eigen brief na omtrent de second opinion van TG e nde second opinion van TG en u kunt daar in lezen dat ook TG niet gelooft in de houdbaarheid van de begroting. Zij rapporteert:
  1) stevige taakstellingen (pseudoniem voor bezuinigingen)
  2) marktwerking die afhankelijk is van planning en economische ontwikkeling.
  3) zet al 2 reducties van het PvE op de lijst van te overwegen bezuinigingen.
  etc.

  Laten we naar de planning kijken. Het DO zou gereed moeten zijn per februari en de aanbesteding zou in de steigers moeten staan. Niets is minder waar. Ook al kan ik niet bij u in de keuken kijken, het Spuiforum loopt minimaal 6 maanden achter. Leest u de brief over de aanbesteding maar eens na en huiver hoeveel vertragende aspecten daar in naar voren komen.

  De sloop van de DAPZ en het Lucent Theater zouden per 1 oktober 2014 aanvangen. Hoe is het dan mogelijk dat de vrienden van het Residentieorkest in december 2013 reeds duidelijk gemaakt werd dat men ook het seizoen 2014-2015 nog aan het Spui welkom zijn.

  Meneer Hof, men hoeft geen kerngeleerde te zijn om te onderkennen dat het college via allerlei andere wegen (geoormerkte risicoreservering in grondexploitatie, ISPO, algemene middelen) middelen reserveert om overschrijdingen weg te moffelen.

  Meneer Hof, de heer Priemus heeft niet gezegd dat alle projecten uit de handlopen (googled u even brandpunt/spuiforum) en u kunt de tekst nogmaals aanhoren.

  Meneer Hof, u heeft lef om een door voor- en tegenstanders als zeer INTEGER mens als Priemus, die zich beschaafd uitdrukte in o.a. Brandpunt, weg te zetten als …… Een verontschuldiging aan de heer Priemus lijkt mij zeker op zijn plaats.

 6. Joop ten Velden on wo, 19th mrt 2014 16:46 

  Carsten Hof vergeet een heel belangrijke zaak. Heeft waarschijnlijk het raadsvoorstel niet bestudeerd: Norder heeft in het raadsbesluit op een gluiperige manier het woord “Spuiforum” vervangen: “Besluit:
  I. Het college een onrendabel investeringskrediet te verstrekken voor de realisatie van de gezamenlijke huisvesting van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater, het Koninklijk Conservatorium en stichting Dans- en Muziekcentrum (het woord Spuiforum is doorgestreept )ter hoogte van maximaal € 181,1 mln.”
  Dat betekent dat alles wat buiten deze omschrijving valt niet in dit krediet zit. Zoals alle commerciële ruimten, maar natuurlijk nog veel meer. Typisch de manier waarop Norder de stad bestuurde / zand in de ogen strooide.

 7. Carsten Hof on wo, 19th mrt 2014 20:24 

  Dat mijn reactie wat uit de toon valt, komt doordat ik me erger aan het beeld dat de boze meneer Norder (en de ambtenaren en Europees geselecteerde adviesbureaus die hem adviseren) worden weggezet als manipulatoren. Ook uit de reactie van Joop ten Velden blijkt de argwaan, terwijl de achtergrond van het doorstrepen van het woord Spuiforum in het voorstel is gebeurd om uit te drukken dat na het onderzoek naar de renovatie (die ongunstig voor dat alternatief uitpakte) de mogelijkheid aanwezig was dat het niet het Spuiforum zou worden maar juist die renovatievariant. De raad besloot dus: we gaan investeren in een nieuw onderkomen, maar of dat het Spuiforum wordt of een gebleken beter en goedkoper renovatie-alternatief, zal straks gaan blijken. Intussen wordt de raming van Spuiforum Krankjorum almaar gortiger. BBN heeft zich op basis van diverse stukken goed in het dossier verdiept en is tot zeer hoge berekeningen gekomen. Naar aanleiding daarvan hebben we hun aannames en cijfers (in een vertrouwelijke memo aan de raad) weerlegd. Raadsleden hebben hier kennis van genomen. Tsja en als sommigen dan nog steeds niet geloven dat de gemeente het wellicht toch gewoon binnen budget gaat redden, kan de gemeente daar verder niet veel meer aan doen. Uitstel en vertraging door het optreden van risico’s op politieke, economisch en ander gebied zijn nooit helemaal uit te sluiten en zijn met de gevormde buffers tot op bepaalde hoogte op te vangen, maar om alle ellende als zeker feit door te tellen tot “minstens” € 277 mln gaat erg ver en is inderdaad bangmakerij.
  Tot slot was mijn reactie op dhr. Priemus inderdaad kort door de bocht en was het denk ik meer de montage van Brandpunt die mij tot de reactie verleidde.

 8. Jan Ledderhof on wo, 19th mrt 2014 22:51 

  Alle bouwkostenramingen, Heer Hof, zijn gebaseerd op ervaringscijfers. Voor projecten als Spuiforum zijn die spaarzaam, maar gelukkig is er een zéér vergelijkbaar project in Utrecht. Dit project is 30000 m² groot en kostte ca. € 145 milj. Het gaat om een gerenoveerde zaal met drie nieuwe op elkaar gestapelde zalen binnen een eenvoudige gevel. In Den Haag gaat het niet om renovatie maar om sloop en dan drie nieuwe zalen op elkaar en een conservatorium. Dit binnen een gecompliceerde gevel op een bestaande parkeerkelder. Het gaat om ca. 50000 m²(buitenwerks gemeten, bruto) en gaat echt minimaal € 250 milj. kosten. De gemiddelde stichtingskosten bedragen voor dit soort gebouwen ca. € 5000/m²BVO. Ik heb die vergeleken met gelijksoortige in Europa. De meeste, niet meer recent, gaan boven dit bedrag. Laten we met zijn allen een weddenschap sluiten met Heer Hof van, laten we zeggen, € 50000 dat we van hem krijgen als die € 250 milj. wordt overschreden. Zo niet krijgt hij het van ons.

 9. Jan de Jonge on do, 20th mrt 2014 11:08 

  Geachte heer Hof.
  U laatste reactie is wat prettiger het geen mij verleidt tot een redelijke reactie. Ik hoop dat u begrijpt dat het voor een lid van de partij van de arbeid pijn doet dat het Spuiforum een metafoor geworden is voor bestuur met de rug naar de maatschappij. Dat is het eigenlijke issue geworden.

  Gisteren was ik bij toeval in Amersfoort en ben ik het Eemhuis ingelopen (wordt nu ingericht). Ik zou u graag willen vragen ook eens te gaan kijken en u daarna verder te verdiepen in het Spuiforum ontwerp. Dit ontwerp waar functie de vorm volgt is niet alleen qua kosten met 80% door het oorspronkelijke budget gegaan het is een blamage als je het vanuit menselijke schaal wild zien. Minder valide medemensen moeten met een traplift langs een leuning om het meer en deel van grote delen van de leeszaal te kunnen bereiken. Enorm veel opstapjes en niveau verschilletjes en een brandweer ingang weggemoffeld in een hoekje in de kelder naast de trafo’s.

  De functie volgt de vorm net als im het Spuiforum waardoor ICOON Architectuur INCIDENT architectuur wordt. Het college droomt dat aannemers INCIDENT architectuur gratis gaan oplossen. Het college vergist zich INCIDENT architectuur is het verdienmodel van de markt en wordt uit gemolken vanaf het moment dat de opdrachtgever niet meer terug kan.

  Vraagt u de second opinion rapporteur van TG maar hoe de kosten van het Groninger forum gestegen zijn sinds hij met dat project bezig is en dan nog wel in een markt waar markt werking echt in zijn voordeel zou moeten werken.

  Meneer Hof, Het probleem van ICOON architectuur is dat men pas tijdens het gebruik de beperkingen leert kennen. Zie de feitelijke problemen van de huidige theaters. Ze zijn niet versleten, ze zijn niet compleet ontworpen met alle noodzakelijke faciliteiten. Ze zijn niet compleet ontworpen omdat de schaarse middelen of niet toereikend waren of omdat er verkeerde prioriteiten gesteld zijn. Back stage is niet sexy genoeg voor de ontwerpers. Dat zie je ook in het huidige ontwerp van het Spuiforum terug.

  Probeert u eens met een vleugel door het gebouw te gaan of in een rolstoel de Ensemble zaal of de uitgifte van het bedrijfsrestaurant te bereiken. Het Projectteam en Wethouder Norder als hun leidsman hebben zich schuldig gemaakt aan creatief boekhouden en de rekening daarvoor moet altijd betaald worden (of door de burger of door de politiek).

 10. Jan Ledderhof on do, 20th mrt 2014 13:53 

  Aangezien vrijwel alle Raadsleden volkomen leek zijn op het gebied van bouwramingen en dus niet in staat zijn de juistheid van bouwbudgetten te doorgronden, heeft het aan hun voorleggen van vertrouwelijke stukken niet de minste zin. Die vertrouwelijkheid is daarom een schijnheilige en in feite een ondemocratische dekmantel voor grootscheepse ambtelijke dwalingen. Heer Hof kan beweren wat hij wil, het wordt oncontroleerbaar vanwege de voor het publiek ontoegankelijke vertrouwelijkheid, in feite elk vertrouwen ondermijnend. Het budget van € 180 milj. is een farce, Wedden?!

 11. Joop ten Velden on di, 25th mrt 2014 16:49 

  Carsten Hof vermijdt in zijn reactie op 19 maart in te gaan op mijn mededeling dat in de kosten van “het Spuiforum” niet de kosten van het hele gebouw begrepen zijn. De kosten van alle commerciële ruimten en het parkeren zitten niet in de stichtingskosten, dat staat in raadsbesluit RV 91 zwart op wit. Er worden rare woordspelletjes gespeeld: “Commercieel en parkeren zijn geen onderdeel van onrendabele investering gemeente”. Dat is nog maar de vraag, dat zal moeten blijken uit de belangstelling van de markt om die ruimten voor de gemaakte (of toegerekende) stichtingskosten of meer van de gemeente over te nemen. Maar dat wil niet zeggen dat die kosten niet behoren tot de stichtingskosten van het Spuiforum. Er wordt een misselijk makend woordenspel gespeeld met de begrippen realisatiekosten, stichtingskosten en onrendabele investering. Noem eens een reden waarom ik GEEN argwaan zou koesteren? En dan hebben we het nog niet eens over de wezenlijke ruimten die volgens het programma van eisen wel een plaats in het Spuiforum vragen maar die in het Voorlopig Ontwerp nog geen plaats hebben kunnen vinden. Is er bij de gemeente eigenlijk iemand die het ontwerp controleert? Ik herinner aan te korte roltrappen, een fietsingang die midden in een autorijbaan uitkomt, luchtkanalen die onuitvoerbaar zijn, ruimten op dezelfde verdieping die slechts via een andere verdieping te bereiken zijn? Is men zo dom dat men dat niet ziet of is men zo gemeen dat men denkt dat die domme raadsleden dat toch niet in de gaten hebben? Of is er helemaal niet naar gekeken, uit apathische bewondering voor die knappe architect? Heeft iemand ontdekt dat er in de ruimtestaat meer ruimte staat vermeld dan er op tekening te vinden is?

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!