De mooie toekomst van het beleidsonderzoek

augustus 8, 2014 by  
Filed under artikel

Beleidsonderzoekers stellen zich dienstbaar op – [dienstbaar is te prefereren boven het steeds benadrukken van de eigen onafhankelijkheid]

Beleidsonderzoekers helpen beleidsmakers met het formuleren van de onderzoeksvraag in plaats van die vraag op te dringen – [onderzoek waaraan echt behoefte is, maakt een veel grotere kans om een rol te spelen in de beleidsvorming]

Beleidsonderzoekers zijn bereid hun probleemstelling tijdens het onderzoek bij te stellen, als de ontwikkeling van het beleid daarom vraagt – [beter de scope van het onderzoek aangepast, dan te laat te komen met je resultaten]

Beleidsonderzoekers voeren voortaan beleidsevaluaties altijd in co-creatie met beleidsmakers uit – [alleen dan kan er echt worden geleerd]

Beleidsonderzoekers accepteren dat de beleidsmaker op basis van het onderzoek zijn eigen afweging maakt – [onderzoek bepaalt nooit wat je moet doen]

Beleidsonderzoekers treden in open dialoog met de beleidsmakers om de resultaten van het onderzoek vanuit het heersende beleidsparadigma te bezien – [het goed vertalen van onderzoek in beleid vergt veel tijd]

Beleidsonderzoekers onthouden zich ervan het beleid openlijk af te keuren of een ander beleid openlijk te propageren – [daarmee verkleinen beleidsonderzoekers onnodig de kans op benutting van hun onderzoek]

Beleidsonderzoekers geven nog maar één aanbeveling: neem mijn onderzoek ter harte – [aanbevelingen zijn niet meer dan opinies van de onderzoeker; en benutting van onderzoek is niet meer dan ‘ter harte nemen’]

+++

Beleidsmakers tonen interesse voor het onderzoek en gaan serieus om met de resultaten van het onderzoek – [immuniseren van onderzoek is dodelijk voor een goede relatie tussen beleidsmakers en beleidsonderzoekers; van een slecht onderzoek mag worden gezegd dat het een slecht onderzoek is]

Beleidsmakers nemen de tijd voor het goed formuleren van kennisvragen binnen de bestaande en binnen de toekomstige politieke context – [als onderzoek nu en in de toekomst niet relevant zal zijn, zal het nimmer ten volle worden benut]

Beleidsmakers dringen alleen aan op tussentijdse wijziging van de probleemstelling vanwege een tussentijdse beleidswijziging en niet vanwege veronderstelde ‘negatieve’ uitkomsten van het onderzoek – [onderzoek maakt altijd deel uit van de politieke strijd, maar een vertrouwensbasis tussen beleidsmakers en beleidsonderzoekers heb je nodig om te komen tot zinvol onderzoek]

Beleidsmakers staan open voor leren in een proces van co-creatie bij beleidsevaluatie – [co-creatie betekent dat beleidsonderzoekers soms hun wetenschappelijke eisen moeten relativeren en betekent dat beleidsmakers soms hun eeuwige bewaking van de minister moeten relativeren]

Beleidsmakers geven de beleidsonderzoekers alle ruimte om op grond van wetenschappelijke criteria juiste conclusies aan hun data te verbinden – [beleidsonderzoekers moeten zich tegenover hun peers kunnen verantwoorden, zoals beleidsmakers zich in de politieke arena moeten kunnen verantwoorden]

Beleidsmakers beroepen zich niet meer op onderzoek als bewijs voor de juistheid van het beleid – [onderzoek toont nooit aan wat je moet doen]

Beleidsmakers treden in open dialoog met beleidsonderzoekers om de resultaten van het onderzoek ook uit een ander beleidsparadigma te bezien – [het zijn vaak paradigmashifts die het beleid verder brengen]

Beleidsmakers geven in hun afwegingen helder aan op grond van welke normatieve uitgangspunten (politieke doeleinden) de onderzoeksresultaten in beleid zijn vertaald – [weten + willen = beleid]

 

[column voor hoofdstuk over de toekomst van beleidsonderzoek, in: herziene editie van ‘Beleidsonderzoek in Nederland’, onder redactie van Bart Dekker, Peter van Hoesel en Jos Mevissen]

Deel dit bericht:

Comments

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!