Mondige burger in bezwaar tegen formele puree van #UvA

juli 14, 2015 by  
Filed under artikel

Mijn dag kon niet meer stuk. Ik kreeg een mail van de UvA. Ik wil gaan studeren, maar heb me te laat ingeschreven. De UvA meent dat ik geen valide argumenten heb ingebracht tegen mijn uitsluiting, mijn annulering, mijn verwijdering uit het systeem. Daartegen heb ik tweemaal een bezwaar ingediend. Gisteren meldde de UvA: “Wij zullen uw bezwaar van 8 juli 2015 (met nummer AC1507 8256) voegen bij uw eerder ingediende bezwaar met nummer AC1507 5345. Het nummer AC1507 8256 komt te vervallen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.” Inderdaad: voldoende. Ik ben blij dat men mij zo behulpzaam is met het vinden van de uitgang van dit doolhof aan het Spui, te Amsterdam.

Ik ben ook blij dat ik eindelijk word aangeschreven als ‘Geachte heer Derksen’. Mijn protest tegen dat jolige ‘Beste Wim’ als aanhef van bureaucratisch proza uit de donkerste DDR-tijd heeft blijkbaar geholpen. De UvA toont zich van zijn meest responsieve kant. Daarvoor dank.

In het eerste bezwaar had ik uitgelegd waarom ik te laat was met inschrijven en dat bezwaar maken lastig is als je niet weet op grond van welke criteria je bent uitgesloten. In het tweede bezwaar heb ik een nieuw, formeel argument aangevoerd. [Ik heb het mijn studenten vaak verteld: de hedendaagse burger is mondig en slikt die ondoordachte en slappe hap van de bureaucratische overheid steeds minder.] Een dierbare Twitter-volger heeft me er namelijk op gewezen dat die aanmelddatum van 1 mei helemaal niet voor mij geldt! Deze datum geldt alleen voor: “iedereen die zich voor het eerst aanmeldt bij een bacheloropleiding of Associate degree op een universiteit of hogeschool.” Sorry, ik begrijp hem even niet. Ik ben niet de enige. De tekst vervolgt: “Dit  betekent dat: je nog niet eerder hebt gestudeerd aan de universiteit of hogeschool; je al studeert aan een hogeschool of universiteit maar wilt veranderen van studie.” Ik vermoed dat men bedoelt: of het een of het ander. Wat men ook bedoelt: ik voldoe aan geen vaan beide voorwaarden. En dat betekent dat de aanmelddatum van 1 mei dus niet voor mij geldt. Logica, eerste jaar. Voor de duidelijkheid: ik slaagde voor dit vak in december 1970.

Inmiddels legde een ingewijde me uit waar we die datum van 1 mei aan te danken hebben. Op het ministerie van OCW had men het idee dat de studiekeuze van veel studenten onvoldoende doordacht was. Gevolg: veel studenten stappen na een paar maanden over naar een ander vak. [Ik stapte zelf in november 1970 over van economie naar sociologie.] Dit zag men als een probleem. [Ik ben mijn hele leven blij geweest met mijn doordachte overstap.] Oplossing: alle studenten schrijven zich in voor 1 mei en de universiteit organiseert een ‘studiekeuzecheck’.

Dus omdat sommige jongeren van 18 jaar nog niet precies weten wat ze willen studeren, moet ik me aanmelden voor 1 mei. Zo heb ik wel meer vragen: waarom moeten alle 18-jarigen voor 1 september toe zijn aan een doordachte studiekeuze; voor hoeveel studenten geldt dat ze door een verkeerde studiekeuze na een paar maanden moeten overstappen; waarom is het eigenlijk een probleem dat studenten na een paar maanden overstappen; welk effect heeft de studiekeuzecheck en alle bijbehorende bureaucratische rompslomp op het aantal overstappers in het eerste studiejaar en weegt dit effect op tegen de kosten die ermee zijn gemoeid? Enzovoorts.

Het doet me allemaal erg denken aan de masterclass die ik in de afgelopen maand gaf aan beleidsmakers van het ministerie van OCW. Het had moeten gaan over kennis en het beleid van OCW. Het ging vooral over n=1. Met ‘n=1’ wordt bedoeld dat het departement vooral beleid maakt op grond van toevallig ontdekte problemen. En dat beleid wordt vooral gekenmerkt door twee dingen. Eén: als zich ergens in het land één probleem voordoet wordt gekozen voor één oplossing voor het hele land. Twee: in welke richting die oplossing wordt gezocht hangt sterk af van de toevallige ambtenaar die het probleem onder zijn beheer heeft. Het hele departement gaat immers voor ‘goed onderwijs’. En iedereen geeft aan dat hoera-begrip zijn eigen invulling.

En zo zou het best maar zo kunnen zijn dat de dochter van een directeur-generaal tot woede van haar vader al na drie maanden van studie veranderde en dat alleen om die reden mijn twee bezwaren nu tot één bezwaar moeten worden samengevoegd. Ik ben blij dat na de zomer mijn boek Haagse oersoep bij Boom Lemma zal verschijnen.

Zie ook: Een leven lang leren is nog steeds een curiosum

Deel dit bericht:

Comments

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!