www.wimderksen.com 100.000 views

november 13, 2015 by  
Filed under artikel

Gisteren passeerde mijn website de grens van 100.000 views. Het ging hier om 52.340 bezoekers in exact drie jaar tijd. In feite liggen de aantallen lezers nog hoger. Ik neem namelijk graag aan dat vaak wel blogs en geen links worden doorgestuurd aan collega’s en vrienden. Alleen in het tweede geval kan ik er op mijn site nog iets van merken. Bovendien verhoogt het lezen van mijn blogs via Linkedin alleen het aantal views van Linkedin en niet de mijne. Zij moeten er ook van leven. Aan de andere kant wordt door mijn website alleen geregistreerd of een blog wordt opgevraagd, niet of het wordt gelezen, laat staan gewaardeerd of begrepen.

Maar toch zijn dit soort aantallen enorm, als je ze bijvoorbeeld vergelijkt met het wedervaren van mijn oudere schrijfsels. Nederlandse bestuurskundige tijdschriften kenden ook in de jaren 80 en 90 vaak niet meer dan enkele honderden abonnees. De tijdschriften die in bibliotheken terecht kwamen werden ongetwijfeld vaker dan eenmaal gelezen. Maar veel individuele abonnees kwamen misschien helemaal niet aan lezen toe, of sloegen misschien net jouw goede artikel over. En mijn boeken haalden nooit hogere oplagen dan 2000 per druk. En dan moest het ook nog een boek zijn dat was voorgeschreven voor eerstejaars studenten, die het boek of niet lazen, of half lazen, of met tegenzin lazen etc.

En wat ook zo aangenaam is: het ontbreken van redacties. En uitgevers. Ik plaatste een tijd terug een blog op mijn site over het onzinnige plan van de superprovincies. Ik had daarover een verhaal gehouden op het ministerie van BZK. Via twitter en Linkedin verspreidde ik een link naar mijn blog. Ronald Plasterk deelde mijn tweet. En zo waren er in korte tijd een duizend views. Op dat moment meldde zich via twitter een aardige redacteur van een bestuurskundig tijdschrift. Of ik het betreffende blog eventueel zou willen indienen bij de redactie. Ik zag het al voor me. Over drie maanden ging de redactie vergaderen over mijn tekst. Ze vonden het in potentie interessant, maar hadden nog wel wat opmerkingen. De opmerkingen bleken onderling weinig consistent, maar ik was bereid mijn tekst wat aan te passen. Na zes maanden kreeg ik bericht dat mijn artikel zou worden geplaatst. Gelukkig was er nog ruimte in het komende nummer (zoals er altijd ruimte is als er gebrek aan kopij is). Over 9 maanden kreeg ik een verzoek van de redactie-assistente: op welk adres wilde ik de beloofde tien exemplaren van het tijdschrift waarin mijn artikel was opgenomen, ontvangen? Een week later gooide ik 9 exemplaren bij het oud papier.

Nee, mijn website is niet peer-reviewed. Hij wordt wel beoordeeld. En regelmatig bezocht. Ik dank mijn lezers voor het bereiken van de mijlpaal van 100.000 views. En dat is weer een wat ouderwetse gedachte.

Deel dit bericht:

Comments

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!