Het gaat niet goed met #Rotterdam

maart 12, 2016 by  
Filed under artikel, De Stad

Het PBL heeft weer een mooie, gedegen studie uitgebracht over de stedelijke economie. De belangrijkste conclusies hebben de publiciteit ruimschoots gehaald. Simpel samengevat: De ‘triomf van de stad’ geldt niet voor iedereen. Groei van het aantal goedbetaalde banen gaat niet automatisch gepaard met groei van het aantal laagbetaalde banen. Met de groei van de het aantal goedbetaalde banen daalt de werkloosheid dan ook niet. Wel zijn de lonen aan de onderkant van het loongebouw hoger, als de lonen aan de bovenkant (veel) hoger zijn.

Veel minder aandacht is uitgegaan naar de interessante vergelijkingen tussen de stadsgewesten binnen Nederland. En daaruit blijkt voor mij maar één ding zonneklaar: het gaat nog steeds niet goed met Rotterdam. In ieder geval niet goed genoeg.

Wat wel veranderd is in Rotterdam, is de citymarketing. Ivo Opstelten meldde als burgemeester bijna voor elke microfoon dat Rotterdam ‘alle slechte lijstjes aanvoert’. Dat leek me niet zo handig. Je hoeft nou ook weer niet met alle slechte dingen van je stad te koop te lopen. Daarvan wordt het in ieder geval niet beter. Maar het tegenwoordige stadsbestuur lijkt een tegenovergesteld strategie te volgen: vertellen dat het geweldig gaat. Ze hebben daarmee zonder meer succes. In de media. Maar is het ook waar?

Ik heb lang in Rotterdam gewoond, ik kom er nog vaak en graag. Ik vind het een fantastische stad. Laat dat eerst gezegd zijn. En misschien komt daar ook wel mijn zorg uit voort.

Ik zie drie dingen. Ten eerste: ik zie, zoals gezegd, een juichende citymarketing. Ten tweede: ik zie in de stad tekenen van vooruitgang. Ik zie de Markthal, ik zie het nieuwe CS. Ik zie geleidelijk meer hipsters, ik zie op sommige plekken voorbeelden van gentrificatie. Ik zie zelfs meer toeristen. Maar tegelijkertijd zie ik dat deze ontwikkelingen veel trager gaan dan in Amsterdam (en Utrecht). Ten derde: ik zie al die positieve dingen in de cijfers niet terug.

Zie bijvoorbeeld wat het PBL in die studie laat zien. In 1980 had de stadsregio Rotterdam meer banen dan welke stadsregio ook. In 2012 staat de regio Amsterdam ver op kop en heeft Utrecht inmiddels Rotterdam gepasseerd.

Het PBL probeert voor deze ontwikkelingen een verklaring te vinden. Vaak hoor je de hypothese dat Amsterdam door zijn economische structuur (sectorstructuur) een voorsprong zou hebben op Rotterdam. Maar wat blijkt: Rotterdam is vooral achterop geraakt door regionale factoren als bereikbaarheid, aanwezigheid kennisinstellingen, opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de kwaliteit van de voorzieningen.

Ik weet het: statistieken zijn op vele manieren te interpreteren. Bovendien gaan de cijfers van het PBL tot 2012. Wie weet heeft de triomf van Rotterdam zich pas na 2012 geopenbaard. Daarom geef ik nog wat aanvullende cijfers van het CBS. Ik heb gekeken naar het aantal banen op Corop-niveau, dus: binnen de regionale arbeidsmarkt (ongeachte door wie die banen worden bezet).

Tussen december 2008 (de crisis) en december 2014 (recentere gegevens zijn nog niet beschikbaar op de CBS-site) is het aantal banen in de regio Amsterdam met 12.000 toegenomen. In de regio Utrecht met 5.000. In de regio Den Haag is het aantal banen met 18.000 afgenomen. In de regio Rotterdam met 22.000. En in de stad Rotterdam gaat het niet beter dan in de regio Rotterdam, bleek uit de  analyse van het PBL.

Wat zou ik graag geloven dat het beter gaat met Rotterdam! Maar waarom blijkt het dan niet uit de cijfers?

Deel dit bericht:

Comments

3 Comments on "Het gaat niet goed met #Rotterdam"

 1. Jan Dirk Dorrepaal on ma, 14th mrt 2016 07:47 

  De Wederopbouwfase is afgerond. Rotterdam staat weer voor een ingrijpende fase van vele decennia. De eerste indicatoren zijn het Westelijk havengebied, het sluizenplan als opvolger van de Maeslantkering voor de “afsluiting” van de Nieuwe Maas, de locatie van het Nieuwe Feyenoordstadion en de metrogevolgen van een mogelijke Expo.
  Het begint meer en meer duidelijk te worden dat de olie-en gasfase van de haven eerder dan gedacht eindigt. Er zal een ingrijpende transitie of transformatie nodig blijken: “de Transdam” fase. De meer van hetzelfde oplossingen zijn slechts geschikt voor politieke zelfgenoegzaamheid voor de korte termijn. Te beginnen moet het huidige aan het water bouwen veranderen in op het water bouwen resp. op de +5mNAP zoals Europoort of op de natuurlijk ontstane Maasvlaket III in de Hoek. De metrolijnen liggen er bijna al: naar Hoek van Holland met een afslag naar Groot Roozenburg in combinatie met de Blankenburgtunnel is ook al geopperd. En dat bouwen in het water.? Maak het Nieuwe Feyenoordstadion maar drijvend, dat is de toekomst ook als exportproduct. Zelfs die al de paviljoens van de mogelijke Expo zou je zo drijvend op het water moeten bouwen. En met woningbouw heb je een prachtig exportproduct met zo’n drijfwijk. En goed voor de werkgelegenheid,

 2. Conny Heemskerk on ma, 14th mrt 2016 20:47 

  Rdam en Adam kennen allebei het gevaar van een toenemende kloof met de ‘onderklasse’. Ook in Adam profiteert niet iedereen van groei. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen is in Rotterdam 18,7 procent, aldus CBS. Amsterdam volgt op de voet met 18,2.

 3. wimderksen on ma, 14th mrt 2016 21:42 

  Klopt, maar het vervelende is dat Amsterdam jarenlang een hoger percentage armen had dan Rotterdam.

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!