#Brexit biedt de #PvdA haar laatste kans @diederiksamsom

juni 25, 2016 by  
Filed under artikel

Ach ja, we zijn allemaal  geschokt door de uitslag in het Verenigd Koninkrijk. Maar verrast hadden we niet hoeven zijn. Het zat er gewoon aan te komen. En de simpele analyse van de uitslag maakt bijna alles duidelijk. Niet London stemde voor Brexit, niet de hogeropgeleiden stemden voor Brexit, niet de winnaars van de globalisering stemden voor Brexit. Maar de verliezers. De lager opgeleiden, de ouderen, de mensen op het platteland. De mensen die al jaren hetzelfde inkomen hebben, als ze dat al hebben. De mensen die bang zijn voor de immigratie. De mensen die zich afkeren van politici die gepassioneerd voor immigratie kiezen. Ja, zij worden weggezet als populisten of als rechtse extremisten. Maar het zijn eerder mensen van wie de politiek zich heeft afgekeerd. Het zijn de mensen die de politiek in de kou laat staan.

Twee pijnlijke ontwikkelingen komen hier samen. Ten eerste koos links, dat steeds meer werd geleid door de winnaars van de globalisering, door de hogeropgeleiden, voor die globalisering. Voor Europa, voor de wereld. En de keuze voor een verdere verdieping van de EU hoorde daar helemaal bij. In die globalisering past een neo-liberaal mensbeeld. Daarin past marktwerking, past de zogenaamde Derde Weg. Die Derde Weg was een afscheid van Oud Links, was een tussenstap naar het neoliberale mensbeeld van Reagan en Thatcher. Gelukkig was Links zijn solidariteit niet vergeten. Maar men was helaas selectief solidair. Solidair met de asielzoeker (hoe lofwaardig ook), maar niet solidair met de verliezer van de globalisering die al jaren op de nullijn stond. En dat was de tweede ontwikkeling waardoor de verliezer van de globalisering in de kou kwam te staan.

Het is niet verrassend dat de verliezers van de globalisering wegliepen bij de oude linkse partijen. Labour heeft schijnbaar geen idee wat haar overkomt. De PvdA pleit nog steeds voor asielzoekers en voor EU, alsof dat de vaste waarden van het eigen geloof zijn. Ja, de PvdA is de helft van zijn aanhang kwijtgeraakt aan PVV en SP. Dat waren de verliezers van de globalisering. En de winnaars liepen over naar D66 en GroenLinks.

En wat zien we in het Verenigd Koninkrijk? Juist, ja. De verliezers van de globalisering zijn bang voor een verdere integratie van Europa, voor meer immigranten en voor minder banen voor henzelf. En ze voelen zich miskend door de politieke elite die eerder ‘gepassioneerd’ voorstander lijkt te zijn van immigratie dan oog lijkt te hebben voor de belangen van (meer dan) de helft van de eigen kiezers. Maar ja, de laatsten zijn zo bekrompen dat ze de voordelen van al die globalisering niet willen zien. Nee, ze kunnen ze niet zien, omdat ze simpelweg de verliezers van de globalisering zijn.

Laat Brexit alsjeblieft niet leiden tot nieuwe pleidooien voor een nieuw Europa. Nog afgezien van het feit dat die pleidooien ongetwijfeld de verkeerde kant opgaan. Laat Brexit wel leiden tot een andere politiek. Een politiek die eens niet meeheult met de winnaars van de globalisering, maar werkelijk kiest voor de verliezers. Een politiek die strijdt tegen de ongelijke vermogensverdeling. Een politiek die strijd tegen allerlei onzinnige vormen van marktwerking. Een politiek die er vooral voor zorgt dat we een samenleving zijn waarin verliezers niet aan hun lot worden overgelaten.

Het is de laatste kans voor de PvdA.

Deel dit bericht:

Comments

5 Comments on "#Brexit biedt de #PvdA haar laatste kans @diederiksamsom"

 1. Perry on za, 25th jun 2016 20:17 

  Klasse pamflet Wim! In grote lijnen een scherpe analyse. Boeiende oproep! Conclusies over drijfveren verschillen potentieel nogal van richting bij bijvoorbeeld leeftijd en opleidingsniveau. Schotten stemden overwegend voor remain. Kwam dat voort uit de idee dat het wel prettig is een netto ontvanger te zijn van de EU? En “Engeland” is dan weer een ruime betaler aan de EU.

  Dat het de laatste kans is voor de PvdA deel ik volledig. Zonder trendbreuk ziet het er slecht uit met die laatste kans. Partir c’est mourir un peu.

 2. wimderksen on za, 25th jun 2016 20:46 

  dank je!

 3. J Lubsen on zo, 26th jun 2016 09:08 

  100% mee eens

 4. Arjen on zo, 26th jun 2016 10:24 

  Beste Wim,
  Een goed geformuleerd betoog. Of dit de laatste kans voor de PvdA is, daar blijf ik als niet-lid graag buiten, maar volgens mij heeft de PvdA al verloren van PVV en SP, die beide een consistenter verhaal hebben dat ze al lang vertellen. Dus geloofwaardiger zijn.
  Wat betreft de “redelijkheid” van de LEAVE stemmers vraag ik mij af of zij vergeten zijn dat het VK altijd voorop liep, onder de conservatieven en onder Labour van Blair, in het drukken van lonen en het privatiseren. Niet onder druk van de EU maar op eigen gezag. En daarom betwijfel ik of zij er een haar beter van worden, en betwijfel ik of de EU als een gek moet gaan hervormen. Mensen weten vaak niet waarvandaan ze de klappen krijgen (vals bewustzijn noeme Marx dat).
  Met vriendelijke groet, Arjen

 5. Michiel on zo, 26th jun 2016 16:28 

  Beste Wim,
  Je hebt haarscherp geformuleerd wat er aan de hand is met de PvdA! Overigens denk ik dat een soortgelijk verhaal geldt voor wat de VVD verliest aan PVV, maar ook waarom iemand als Trump nu de Republikeinen aanvoert. Daar zul je natuurlijk niet verdrietig om zijn, maar het is een sign’o’the times.
  Ik hoop van harte dat de PvdA-(top) dit hoort, begrijpt en gebruikt om de partij weer herkenbaar te laten zijn.
  Samsom kan m.i. niet het gezicht zijn van een frisse PvdA. Laatste kans gehad…

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!