Kajsa: inhoudelijk rationeel is niet meteen politiek rationeel

februari 2, 2018 by  
Filed under artikel, De Stad

Kajsa Ollongren wil dat de steden meer in groen gaan bouwen. Met die uitspraak heeft ze veel kritiek opgeroepen. Ik kan die kritiek wel volgen. Vroeger, ja, vroeger toen bouwden we bij voorkeur in het groen. De groeikernen, de Vinex, allemaal in het groen. Sinds die tijd weten steden dat binnenstedelijk bouwen veel voordelen heeft. Minder mobiliteit, minder aantasting van de natuur, minder aantasting van de noodzakelijke ruimte rondom de steden, en meer stedelijke economische groei, omdat dichtheid nu eenmaal veel agglomeratievoordelen heeft. Om die reden bouwen veel steden tegenwoordig waanzinnig veel woningen in de stad. En niet erbuiten. Amsterdam bouwt er tegenwoordig zelfs 8.000 per jaar. Maar toch zeggen mensen als Peter Boelhouwer (zie mijn interview met hem op deze site) dat de woningbehoefte de komende jaren zo groot is, dat niet aan bouwen in het groen om de stad, valt te ontkomen. Ik vrees dat hij wel gelijk heeft. Dus ergens heeft Kajsa Ollongren, onze minister van Binnenlandse Zaken, wel een punt.

Toch zou ik in haar positie deze opmerking nooit hebben gemaakt. Inhoudelijk mag de opmerking rationeel zijn, maar politiek is ze nogal twijfelachtig. Want laten we wel wezen, niemand wil de natuur om de stad in beton veranderen, niemand wil de schaarse ruimte in Nederland beperken door het ‘stedelijk tapijt’ weer verder uit te rollen. Mensen willen de vogels horen fluiten, willen de rust kunnen vinden buiten de stad. Dus waarom zal je dan als minister op voorhand roepen dat we straks in het groen moeten gaan bouwen. Wat inhoudelijk een beetje rationeel is, is politiek helemaal niet rationeel. Nee, het leek wel alsof Kajsa nog steeds de topambtenaar was, die ze ooit was. Topambtenaren moeten de politiek waarschuwen voor onvermijdelijke ingrepen. Politici kunnen beter aan hun imago en hun maatschappelijke steun denken, zolang die ingrepen nog helemaal niet aan de orde zijn. Dan hebben ze straks misschien voldoende gezag om onwelgevallige beslissingen toch te nemen.

Deel dit bericht:

Comments

2 Comments on "Kajsa: inhoudelijk rationeel is niet meteen politiek rationeel"

 1. Ton Doesburg on za, 3rd feb 2018 11:57 

  Een typisch randstedelijke argumentatie. Waarom we in een land ter grootte van een zakdoek alles altijd alleen in het Westen moeten bouwen is mij een donkerbruin mysterie. Dichtheid heeft veel agglomeratievoordelen. Oh ja? Vorige week was ik in het Vondelpark. Waarom dit deerniswekkende stuk asfalt met een paar boompjes en struiken er om heen met de weidse naam “park” wordt opgeleukt, ik zou het niet weten. Het groene hart? Bent u er wel eens geweest? Dit zompige stuk veenmoeras, waar de bodem ook zonder aardgaswinning ieder jaar zakt. Wil je daar bouwen? Laat staan wonen? Ik durf het haast niet te zeggen, maar zouden we eens naar heel Nederland kijken? Dit land is een stadstaat. De reis van Arnhem naar Amsterdam duurt minder dan de reis van Tokyo Noord naar Tokyo centrum. Maar ja, de stommiteiten van het Amsterdams beleid t.a.v. het toerisme willen we maar wat graag herhalen in de hele ruimtelijke ordening. Waar deze eigenaardige vorm van kleinlandse bewustzijnsvernauwing toch vandaan komt?

 2. andre rodenburg on di, 6th feb 2018 11:00 

  Is die ´politieke´ reactie – eerst roepen dat het niet zal gebeuren en het dan toch uit noodzaak doen – niet juist waarom veel mensen politici wantrouwen. Zie bijvoorbeeld de respons die Martin Schulz nu in Duitsland krijgt (geen grote coalitie, liever nieuwe verkiezingen, of nee toch): zelfs als er een ratio is om iets te doen wordt de politiek verweten iets anders te zeggen dan te doen.

  Wat Kajsa Ollongren zou kunnen doen: oproepen om mee te denken over alternatieven: hoe zouden we de bouwopgave kunnen inrichten en toch groen in en om de stad bewaren?

  Is het politieke onvermijdelijk dat regio´s krimpen die liggen aan de grens van Nederland (maar ook: midden in Europa)en het steeds drukker wordt in A´dam of Utrecht? Waarom bijvoorbeeld het EU medicijneninstutuut niet in de Euregio Maastricht/Aken/Luik gevestigd maar op de Zuidas?

  En waar is eigenlijk de ´death of distance´ gebleven?

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!