#Kernenergie

november 9, 2018 by  
Filed under artikel

Het begon met Lubach en Klaas Dijkhoff babbelde lustig mee. Kernenergie als oplossing voor het klimaatprobleem. ‘Links’ pesten met een kerncentrale zonder CO2-uitstoot. Jan Rotmans was zo boos dat hij zich vergaloppeerde met een gedateerd artikel van eigen hand. Daarin wees hij nieuwe kerncentrales af omdat we toch al elektriciteit exporteerden. Hij vergat even dat we op dit moment elektriciteit importeren. Maar nog belangrijker: hij vergat even dat het sluiten van kolen- en gascentrales toch ergens gecompenseerd moet worden. Blind van woede over rechtse, achterhaalde ideeën schoot hij zich in zijn eigen voet.

Hoe mooi en nuchter schrijft de Volkskrant vanmorgen over kernenergie. Niet weer die verhalen over Tsjernobyl, niet weer gehuil over kernafval. Maar een nuchtere analyse waarom Nederland geen nieuwe kerncentrales gaat bouwen. Omdat ze geen oplossing zijn voor de grote fluctuaties in wind- en zonne-energie die van dag tot dag gaan optreden (omdat je ze niet zo makkelijk kan uitzetten). En omdat de bouw veel te lang duurt en altijd langer dan gepland en omdat kerncentrales zoveel kosten. En ze kosten zoveel omdat de samenleving veiligheid eist. En waarom eist de samenleving veiligheid? Omdat jarenlang op de gevaren van kernenergie is gewezen. Door Rotmans en zijn mensen.

Deel dit bericht:

Comments

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!