Hoeveel mensen zijn al besmet (2) #corona

april 23, 2020 by  
Filed under artikel

Voor de krapte op de Intensive Cares is het van groot belang om te weten hoeveel mensen ernstig ziek worden door het COVID-19 virus. Maar voor de samenleving is het veel belangrijker om te weten hoeveel mensen al besmet zijn met het virus. Zoals bekend leiden de meeste besmettingen tot (heel) milde klachten. En als er genoeg mensen besmet zijn zal het virus ook zonder al die beperkende maatregelen vanzelf uitdoven.

Vorige week verschenen de eerste, zeer voorlopige cijfers van onderzoek door Sanquin:  3,5 % van de bevolking had inmiddels antistoffen tegen COVID-19 opgebouwd. Dat komt overeen met een half miljoen mensen. Deze week vertelde Jaap van Dissel in zijn briefing aan de Kamer dat onderzoek van het RIVM deze cijfers bevestigt. Bovendien was inmiddels uit het Sanquin-onderzoek duidelijk geworden dat in Brabant  7 tot 9% van de mensen antistoffen heeft. 

De cijfers worden zonder verdere uitleg gepresenteerd. Ik vermoed dat veel mensen de conclusie trekken dat nog maar weinig mensen besmet zijn met het virus en dat we dus nog een lange weg te gaan hebben. Het grootste deel van de bevolking kan immers nog steeds worden besmet.

Die conclusie is veel te simpel. Ten eerste wordt nauwelijks melding gemaakt van het feit dat dit soort onderzoek noodgedwongen altijd achter de feiten aanloopt. Het Sanquin-onderzoek is volgens de NRC begin april uitgevoerd en vertelt ons dus niets over de ontwikkelingen in de laatste weken. Het onderzoek van het RIVM kent een vergelijkbare vertraging. 

Ten tweede zegt het onderzoek niets over het aantal mensen dat begin april besmet was (geweest), maar alleen iets over het aantal mensen dat begin april anti-stoffen had aangemaakt. Anti-stoffen ontwikkel je pas een aantal weken nadat je een besmetting hebt opgelopen. Zoals de NRC terecht opmerkte “geven de getallen een beeld van het begin van de epidemie in Nederland, begin maart.”

Conclusie: terwijl velen wellicht denken dat op dit moment nog maar 3% van de mensen besmet is geraakt met het corona-virus, was begin maart al 3% van de mensen besmet geraakt. En nog interessanter in Brabant was begin maart al 7 tot 9% van de bevolking besmet. 

Dat zijn indrukwekkende cijfers, die ons mogelijk ook iets zeggen over het werkelijke aantal mensen dat tot op dit moment reeds besmet is (geweest). Wie een beetje de weg weet op de website van het RIVM kan elke dag alle feiten vinden over aantallen besmettingen, aantallen ziekenhuisopnames  met COVID-19 en aantallen mensen die aan dit virus zijn overleden. Het RIVM splitst deze gegevens uit naar provincie. En dan wordt het echt interessant. Je ziet bijvoorbeeld dat er begin maart in Brabant nog maar nauwelijks besmettingen waren, nog maar nauwelijks ziekenhuisopnames en nog maar nauwelijks doden. Nee, je ziet dat een meervoud van al die besmettingen, opnames en doden na begin maart heeft plaatsgevonden. Ik durf geen cijfers te geven, maar het zijn er zeker 6 keer zoveel. [En ik hou daarbij rekening met het feit dat het bij de opnames en overlijdensgevallen van na begin maart voor een deel gaat om besmettingen van voor begin maart.]

Sorry, dan zouden dus op dit moment al zo’n 50% van de Brabanders besmet zijn geraakt. En zullen dus over enige tijd zo’n 50% van de Brabanders antistoffen hebben. Dat is toch waarachtig een ander beeld dan 3% besmettingen in heel Nederland. 

Dat zou bovendien betekenen dat in Brabant inmiddels langzaam in de buurt komt van een percentage dat je nodig hebt voor groepsimmuniteit (60%). En dat zou zelfs kunnen impliceren dat de afname van het aantal ziekenhuisopnames in de laatste week in Brabant minder wordt veroorzaakt door de maatregelen maar meer door het feit dat al zoveel mensen besmet zijn (geweest). 

Nee, dat is inderdaad moeilijk te geloven. Maar: als begin maart in Brabant al 7 tot 9% van de mensen besmet was, wie rekent dan wel voor mij uit hoeveel mensen in Brabant inmiddels besmet zijn met het virus?

Deel dit bericht:

Comments

One Comment on "Hoeveel mensen zijn al besmet (2) #corona"

  1. Barend Jansen on do, 23rd apr 2020 21:14 

    Niemand rekent dat uit en dat is het treurige.

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!