Riskante strategie van Rutte #corona

augustus 7, 2020 by  
Filed under artikel

Mark Rutte deed het uitstekend dit voorjaar. Maar zijn opdracht is nu moeilijker. In maart was de samenleving overdonderd door het grote aantal mensen dat aan COVID-19 overleed, door de enorme druk op de IC’s, door dat nieuwe virus waarvan we eigenlijk nog niks wisten. We hingen aan de lippen van Jaap van Dissel en we waren bereid om alle maatregelen van het kabinet te accepteren. Mark Rutte hoefde niet zoveel, hij moest vooral streng en vaderlijk zijn. En dat deed hij uitstekend. Samen kregen we corona eronder. 

Hoe anders is de situatie nu. Ja, er is nog steeds geen vaccin en we begrijpen het virus nog steeds niet helemaal. Maar we hebben corona ook fors kunnen terugdringen. De IC’s zijn weer leeggestroomd (vandaag 38 COVID-19-patiënten op de IC in maart ongeveer 1700). En het aantal mensen dat aan COVID-19 overlijdt is inmiddels verwaarloosbaar (als je beseft dat van de 2800 mensen die vorige week overleden, er 6 het slachtoffer waren van COVID-19). 

We weten ook dat het aantal besmettingen sinds een paar weken weer oploopt. Gisteren zelfs meer dan 600 nieuwe besmettingen. Wel een heel andere populatie dan in maart en april. Het zijn nu vooral mensen onder de 40 die positief testen, terwijl dat eerder ging om veel oudere mensen. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste wordt nu veel meer getest dan enkele maanden geleden en ten tweede werden toen mensen vooral getest bij opname in het ziekenhuis. En besmette jongeren komen veel minder vaak in een ziekenhuis terecht dan ouderen. Dus dat de gemiddelde leeftijd van besmetting veel lager ligt, hoeft niet te zeggen dat de ziekte zich nu anders verspreidt.

Dan blijven twee cruciale vragen over: waar komt die toename vandaan en hoe erg is het.

De toename zal voor een deel het gevolg zijn van het minder naleven van de bekende regels. We zijn een beetje corona-moe, we hebben weer zin in andere dingen. We kloppen onszelf op de schouder voor al die maanden onthouding en we gaan weer naar de kroeg en het strand. We worden ook kritischer (logisch als de eerste angst voorbij is). In maart en april werd ons heel duidelijk verteld wat er aan de hand was, terwijl wetenschappers nog maar heel weinig wisten. En terwijl wetenschappers nu veel meer weten, beginnen steeds meer mensen te beseffen dat dat nog maar steeds heel weinig is. De toename van het aantal besmettingen is ook voor een deel een selffulfilling prophecy: als het aantal positieve testen oploopt ontstaat onrust waardoor nog meer mensen zich gaan laten testen. Dan vind je bijna vanzelfsprekend ook meer mensen die besmet zijn (ervan uitgaande dat nog lang niet iedereen die werkelijk besmet is, zich ook laat testen). 

Het laat zich heel moeilijk inschatten hoe erg het probleem nu eigenlijk is. Je moet altijd voorbereid zijn op een tweede golf. Maar tegelijkertijd zijn er op dit moment nauwelijks slachtoffers, is er nauwelijks vraag naar IC’s, en zijn er bijna geen ziekenhuisopnames. Dat alles kan nooit een reden zijn om tot een lockdown over te gaan. Je kan je de vraag stellen of kosten en baten van de lockdown van maart in verhouding waren. In ieder geval weten we dat de kosten van een nieuwe lockdown op basis van de huidige cijfers in geen enkele verhouding zouden staan tot de baten. 

Toch staat het kabinet onder sterke druk, niet in het minst van de media. Alle cijfers worden elke dag weer uitgeplozen. “Het gaat de verkeerde kant op!” Want het virus mag inmiddels zijn terugdrongen, de angst voor het virus hebben nog veel mensen onder de leden. De verhouding corona-moe versus corona-angst zal voor iedereen verschillend liggen, maar voor Rutte c.s. heeft de samenleving wel degelijk twee polen: de mensen die genoeg hebben van al die regels en de mensen die al snel angstig zijn voor een tweede golf. En die tweede groep dwingt het kabinet om strenger op te treden. Terwijl die eerste waarschijnlijk nog steeds blijft tegenwerken. 

Daarmee is de strategie van het kabinet riskant. De kans is groot dat het aantal positieve testen blijft stijgen, zonder dat wij precies weten wat dat betekent. De kans is ook niet denkbeeldig dat het aantal slachtoffers gering blijft en er niet meteen een oploop komt voor de IC’s. En wat gaat het kabinet dan doen? We gaan de economie toch niet stilleggen terwijl we last hebben van een virus waaraan maar weinig mensen overlijden? 

Eerlijk gezegd, ik geloof wel dat de 3,5 miljoen Nederlanders die gisteravond naar Rutte hebben gekeken, zich aan de regels houden. Maar ik geloof niet alle andere anderen zich weer aan de regels gaan houden. 

Eerlijk gezegd zou het me niet verbazen als het aantal positieve testen verder oploopt, terwijl het aantal slachtoffers bescheiden blijft.

Wat zegt Rutte dan over twee weken als hij moet vaststellen dat het aantal positieve testen boven de 1000 per dag is gestegen? Dat er geen reden is voor strengere maatregelen, omdat daarmee de economie te veel zou worden geschaad? Dan zal niemand hem meer geloven als die tweede golf werkelijk een keer komt.

Deel dit bericht:

Comments

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!