Burgerberaad niet goed voor het klimaat

oktober 10, 2020 by  
Filed under artikel, Geen categorie

In de Volkskrant pleit een aantal mensen voor een Burgerberaad over het klimaat. Het beraad moet middels loting worden geformeerd. De regering moet beloven dat de voorstellen van het beraad aan de Kamer worden voorgelegd en de Kamer moet beloven dat die voorstellen alleen gemotiveerd terzijde worden geschoven. 

Ik heb niks tegen burgerberaden, maar ik maak me wel veel zorgen om het klimaat. En vanwege het laatste zie ik dit keer niks in het eerste. Ik geef vier argumenten. 

De gedachte dat 100 of 1000 aselect gekozen Nederlanders in een aantal bijeenkomsten tot nieuwe ideeën komen is naïef. En het is cynisch over het belang van kennis. En het getuigt van een gebrek aan inzicht. Want er zijn al duizenden goede ideeën om klimaatverandering tegen te gaan. Vraag het aan Urgenda, vraag aan het PBL of vraag het gewoon op het departement. En als al dat allemaal nog niet genoeg is kan je veel beter iedere burger en ieder bedrijf aan het denken zetten door bijvoorbeeld een CO2-belasting te heffen. 

De gedachte dat je draagvlak creëert met een Burgerberaad is al even naïef. Denk je dat Shell zijn verzet tegen de energietransitie plotseling zal staken als een willekeurige middels loting samengestelde groep zegt dat we geen olie en gas meer mogen boren? Klimaatbeleid is een harde strijd om belangen, waarbij iedereen moet worden gedwongen mee te doen. Daar heb je een overtuigende overheid voor nodig en geen willekeurige gespreksgroep. 

Veel erger, een Burgerberaad is geen oplossing voor het probleem waar het hier werkelijk om gaat: het ontbreken van een krachtige politieke meerderheid. Hoe vervelend ook, maar in Den Haag wordt de urgentie van een krachtig klimaatbeleid nog steeds onvoldoende gevoeld. En laten we eerlijk zijn: daaraan zijn we allemaal schuldig. Omdat die urgentie in de samenleving nog steeds onvoldoende wordt gevoeld. Ideeën en plannen zijn er genoeg, maar ze worden onvoldoende opgepakt. 

Ach zul je misschien denken: baat het niet, dan schaadt het niet. Gun iedereen zijn eigen plezier en zijn eigen vergadering. Maar ik vrees dat het instellen van een Burgerraad het klimaat juist wel zal schaden. Omdat het weer een prachtig alibi is om grote beslissingen voor ons uit te schuiven. “Het nieuwe klimaatbeleid wacht op de uitkomsten van het Burgerberaad”. Nee, met Energieakkoorden en Klimaattafels hebben we al tijd genoeg verspeeld. Er is geen tijd meer voor nieuwe gespreksrondes. 

Deel dit bericht:

Comments

One Comment on "Burgerberaad niet goed voor het klimaat"

 1. john van bork on za, 10th okt 2020 13:40 

  geachte heer Derksen,
  Ik lees uw stukken met veel plezier en ben het meestal met u eens. Ditmaal echter niet, of liever, gedeeltelijk.
  Waar ik het mee eens ben is uw mening over de zg burgerraden. Wie zal zich daarvoor beschikbaar stellen? Wie heeft er zin en tijd om over dit onderwerp te vergaderen? Wie heeft er voldoende verstand van, worden de raden samengesteld met een juiste mix van meningen?
  Ik heb de indruk dat voor u ‘the science is settled’ en dat er stevige besluiten moeten worden genomen, anders gaat de wereld ten onder.
  Het parlement beslist, klaar, verder mond houden. Ons parlement bestaat voor 98% uit alfa’s die blind geloven in de informatie verstrekt door het VN-klimaatpanel. Daar is vanuit de beta hoek veel commentaar op, de adviezen van het VN-panel zijn volledig gebaseerd op computermodellen.
  De vraag is of de mens, of menselijk gedrag, enige invloed heeft op het klimaat.
  De energietransitie is volstrekt onnodig, peperduur, vervuilt het landschap en heeft geen draagvlak onder de bevolking.
  Daarnaast is er nauwelijks invloed op de wereldtemperatuur. Ik raad u aan oom de boeken van Bjorn Lomborg en James Delingpole te
  lezen. Mooie tegengeluiden.
  PS milieuvervuiling is niet hetzelfde als klimaatverandering.

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!