sluit
sluit
neem contact op

Zoekt u een energieke en ervaren voorzitter voor uw commissie, bijeenkomst of congres?

  • Politiek
25 november 2023

De verkiezingsuitslag verwart, ontgoochelt en verbijstert. Iedereen zoekt naar duiding. Ik doe dat graag in de vorm van een blog.  Is er sprake van een uitbarsting van extreem-rechts? Ik weet het niet. Ik zou eerder zeggen dat een grote groep burgers het geloof in de overheid is kwijtgeraakt. Deze burgers voelen zich op zijn minst niet meer geh

  • Politiek
13 november 2023

De oorlog in Israël en Gaza is zo heftig dat je bijna de neiging hebt om weg te kijken, om het nieuws niet meer te willen volgen. Om vooral geen beelden te willen zien. Maar als iedereen wegkijkt wordt de wereld er nooit beter op.  Ik geef graag toe dat ik die neiging om weg te kijken heel goed herken. Dat wil ik dus niet. Maar hoe moet ik dan

  • Openbaar bestuur
9 november 2023

Als je vaak les geeft aan overheidsdienaren hoor je vaak het begrip ‘integraal’. Dat overkomt mij dus. Problemen moeten volgens overheidsdienaren altijd integraal worden aangepakt. Dus niet verkokerd maar in één keer, alsof de overheid maar één gezicht heeft, één stel hersens en één paar handen. Het klinkt goed, hoewel mijn kritiek al hoorbaar was in de vorige zin. En natuurlijk: het zou goed z

  • Stad
29 oktober 2023

Steden denken veel na over hun toekomst. Het is goed dat ze dat doen. Maar het gaat niet vanzelf. De helderheid van het denken neemt af naarmate meer mensen aan het denkproces meedoen. En de helderheid van het denken neemt af naarmate meer naar andere steden wordt gekeken. Mag ik een advies geven? Beantwoord voor jezelf de volgende vijf vragen. En kijk niet af bij andere steden.

  • Openbaar bestuur
23 oktober 2023

Niet één van de drie wethouders van Leiderdorp woont nog in de eigen gemeente. Zo meldt de krant. Ze wonen niet alleen elders, ze hebben ook nog nooit in Leiderdorp gewoond. Is dat lokale democratie? Dat beroepsbestuurders van elders vier jaar lang jouw beleid gaan bepalen? Het lijkt me onwenselijk. In een democratie kiest de bevolking uit haar midden haar eigen bestuur. Je zou je bijna afvrage

  • Ruimtelijke ordening
15 oktober 2023

De eerste contouren van de nieuwe Nota Ruimte zijn bekend. Verwoord in de zogenaamde Contourennotitie. Met grote interesse heb ik de notitie gelezen. Er staan uitstekende dingen in. En tegelijkertijd moet het nog veel scherper. Het is zeer goed dat het Rijk zichzelf weer een (grote) rol toe-eigent in de ruimtelijke ordening. En dat het daarbij weer gewoon over de inhoud gaat. In de vorige ruimt

  • Ruimtelijke ordening
3 oktober 2023

Tot 2030 moeten 900.000 woningen worden gebouwd. Dat gaat niet vanzelf. De minister van Ruimte en Volkshuisvesting Hugo de Jonge weet dat nationale sturing nodig is om al die gemeenten in die korte tijd zo ver te krijgen. Hij is druk bezig om een nieuwe Nota Ruimte te schrijven waarin duidelijk richting wordt gegeven. Hij zal spoedig merken dat het terugpakken van regie haaks staat op de bedoel

  • Openbaar bestuur
  • Ruimtelijke ordening
25 september 2023

Je zou er om kunnen lachen als niet zoveel mensen erin geloofden. De beleidsbubbel rond NS. Het geloof in de heilzame werking van de markt en tegelijkertijd de prijs van het spoorkaartje door de overheid laten vastleggen Het openstellen van het totale spoornet en tegelijkertijd al jaren dezelfde partij een concessie geven voor het hoofdnet. Het lijkt alsof NS tegenwoordig op het Ministerie van

  • Ruimtelijke ordening
10 september 2023

Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de Afsluitdijk. Het zal niet iedereen zijn opgevallen. De dijk was te laag, vanwege klimaatverandering en zeespiegelstijging. Een hogere dijk voorkomt dat het zoute zeewater de dijk ooit zal overspoelen.  Het lijkt allemaal erg logisch. Maar de oplossing past geheel bij een overheid die eerst het probleem