sluit
sluit
Wim Derksen blogs

Blogs

 • Ruimtelijke ordening
28 april 2024

Zo harteloos als de Nederlandse overheid omging met het eiland, zo liefdevol is het meer dan anderhalve eeuw later door Eva Vriend beschreven. Schokland. Een gewezen eiland dat weinig mensen zullen kennen. Het lag in de Zuiderzee, niet ver van Kampen en Vollenhove. Het was nauwelijks een eiland. Het was een kleine verhoging in de zee, beetje klei, vooral veel veen. En daarom heel kwetsbaar. In

 • Politiek
15 april 2024

Wilders is boos weggelopen bij de formatie-onderhandelingen. Hij zou morgen weer terugkomen. Het hoort er allemaal bij, maar je loopt niet weg als je je zin hebt gekregen.  Saillant is dat Wilders vertrok enige uren nadat de onderhandelaars hadden gesproken met de socioloog Hein de Haas, die vorig jaar een indrukwekkend boek over migratie heeft

 • Politiek
11 maart 2024

In veel kringen kan je tegenwoordig een beetje meewarig of zelfs verwijtend worden aangekeken als je over hoogopgeleiden en laagopgeleiden spreekt. Alsof je iemand daarmee onrecht aandoet. Het zou zelfs discriminerend zijn. Daarom zou het beter zijn om te spreken over theoretisch opgeleiden en praktisch opgeleiden. Het klinkt sympathiek, maar het is onzin. Ik zal uitleggen waarom ik dat vind.

 • Politiek
16 februari 2024

‘Wij moeten laten zien dat het anders kan. Tegenover de angst de hoop zetten. Tegenover verdeeldheid de samenwerking laten zien. En tegenover de zondebok de verantwoordelijkheid en solidariteit.’ Aldus Tim ‘S Jongers, directeur van de Wiardi Beckman Stichting in Trouw. De WBS is het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Zijn uitspraak roept bij mij veel vragen op. Hoe zou

 • Politiek
14 februari 2024

Het was een treurig schouwspel. Het debat in de Tweede Kamer over de informatie van Ronald Plasterk. Nadat Omtzigt wat onhandig de onderhandelingstafel heeft verlaten, viel in feite geen conclusie meer te trekken. Ja, dat de vier rechtse partijen het eens waren over de Grondwet. Dat hadden ze samen op 10 januari besloten. Maar Omtzigt wist uiteindelijk niet wat de beloftes van Wilders waard war

 • Architectuur/stedebouw
 • Ruimtelijke ordening
1 februari 2024

Wie wil weten waarom we een overheid hebben, moet vooral eens in Oosterwold in Almere gaan kijken. Het is een prachtig project, maar ook een heel groot experiment. Hoe zou het zijn als een woonwijk niet wordt ontwikkeld door projectontwikkelaars of door een corporatie, maar gewoon door de bewoners? Alles organisch, en nauwelijks regels. Dan kan iedereen zijn droomhuis bouwen. Dat was het plan v

 • Politiek
8 januari 2024

Wat kan politicologie toch een prachtig vak zijn. Lees het laatste nummer van Socialisme en democratie (ja, houdt vast aan die naam!) en lees het prachtige artikel van Simon Otjes over die vraag die ons na de verkiezingen allemaal bezighoudt: ‘Waarom is links zo klein? En wat is daaraan te doen?’ Een korte samenvatting van zijn analyse: de PvdA en GroenLinks hebben same

 • Openbaar bestuur
18 december 2023

Eerder schreef ik hier al over de dagboeken van J.J. Voskuil die momenteel door Van Oorschot worden uitgegeven. Mijn oordeel was blijkbaar zo helder dat meteen iemand mij bedankte: ‘Godzijdank hoef ik ze dus niet weer allemaal te lezen.’ Het was inderdaad in bepaalde kringen in de jaren 90 een must om Het Bureau van Voskuil te lezen. Het was allemaal zo levensecht dat veel mens

 • Politiek
25 november 2023

De verkiezingsuitslag verwart, ontgoochelt en verbijstert. Iedereen zoekt naar duiding. Ik doe dat graag in de vorm van een blog.  Is er sprake van een uitbarsting van extreem-rechts? Ik weet het niet. Ik zou eerder zeggen dat een grote groep burgers het geloof in de overheid is kwijtgeraakt. Deze burgers voelen zich op zijn minst niet meer geh

 • Politiek
13 november 2023

De oorlog in Israël en Gaza is zo heftig dat je bijna de neiging hebt om weg te kijken, om het nieuws niet meer te willen volgen. Om vooral geen beelden te willen zien. Maar als iedereen wegkijkt wordt de wereld er nooit beter op.  Ik geef graag toe dat ik die neiging om weg te kijken heel goed herken. Dat wil ik dus niet. Maar hoe moet ik dan

 • Openbaar bestuur
9 november 2023

Als je vaak les geeft aan overheidsdienaren hoor je vaak het begrip ‘integraal’. Dat overkomt mij dus. Problemen moeten volgens overheidsdienaren altijd integraal worden aangepakt. Dus niet verkokerd maar in één keer, alsof de overheid maar één gezicht heeft, één stel hersens en één paar handen. Het klinkt goed, hoewel mijn kritiek al hoorbaar was in de vorige zin. En natuurlijk: het zou goed z

 • Stad
29 oktober 2023

Steden denken veel na over hun toekomst. Het is goed dat ze dat doen. Maar het gaat niet vanzelf. De helderheid van het denken neemt af naarmate meer mensen aan het denkproces meedoen. En de helderheid van het denken neemt af naarmate meer naar andere steden wordt gekeken. Mag ik een advies geven? Beantwoord voor jezelf de volgende vijf vragen. En kijk niet af bij andere steden.

 • Openbaar bestuur
23 oktober 2023

Niet één van de drie wethouders van Leiderdorp woont nog in de eigen gemeente. Zo meldt de krant. Ze wonen niet alleen elders, ze hebben ook nog nooit in Leiderdorp gewoond. Is dat lokale democratie? Dat beroepsbestuurders van elders vier jaar lang jouw beleid gaan bepalen? Het lijkt me onwenselijk. In een democratie kiest de bevolking uit haar midden haar eigen bestuur. Je zou je bijna afvrage

 • Ruimtelijke ordening
15 oktober 2023

De eerste contouren van de nieuwe Nota Ruimte zijn bekend. Verwoord in de zogenaamde Contourennotitie. Met grote interesse heb ik de notitie gelezen. Er staan uitstekende dingen in. En tegelijkertijd moet het nog veel scherper. Het is zeer goed dat het Rijk zichzelf weer een (grote) rol toe-eigent in de ruimtelijke ordening. En dat het daarbij weer gewoon over de inhoud gaat. In de vorige ruimt

 • Ruimtelijke ordening
3 oktober 2023

Tot 2030 moeten 900.000 woningen worden gebouwd. Dat gaat niet vanzelf. De minister van Ruimte en Volkshuisvesting Hugo de Jonge weet dat nationale sturing nodig is om al die gemeenten in die korte tijd zo ver te krijgen. Hij is druk bezig om een nieuwe Nota Ruimte te schrijven waarin duidelijk richting wordt gegeven. Hij zal spoedig merken dat het terugpakken van regie haaks staat op de bedoel