sluit
sluit
Wim Derksen blogs

Blogs

 • Openbaar bestuur
17 januari 2022

Soms vormt een boek een goede aanleiding voor een blog. Zoals het boek Macht en moed van Erik Pool. Pool is rijksambtenaar en heeft een moedig boek geschreven. Het is een lang pleidooi voor tegenspraak in de Haagse bureaucratie. Omdat: “tegenspraak één van de onmisbare krachten is voor het goed functioneren van onze democratie.”  Maar we komen

 • Hardlopen
6 januari 2022

Eergisteren was het 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd verreden. Reden voor de NOS om daaraan uitgebreid aandacht te besteden. Simpel door de uitzending van 25 jaar geleden (op enkele uren na) geheel te streamen. Ik moet toegeven: ik heb uren gekeken. Maar ja, ik heb hem ook gereden.  De NRC heeft deze streaming geheel anders beleefd. Ik lees een zuur en cynisch verslag

 • Ruimtelijke ordening
3 januari 2022

Het nieuwe kabinet gaat per jaar 100.000 nieuwe woningen bouwen. Een oude discussie laait op: moeten we verdichten of moeten we uitbreiden? Moeten we vooral binnen de huidige steden bouwen of vooral daarbuiten? Voor- en tegenstanders van verdichting praten in de praktijk grotendeels langs elkaar heen. Beide partijen lijken zich ook op andere feiten te baseren. Ofwel: het debat is geheel verpoli

 • Muziek
30 december 2021

Wat was het bijzonder om het fagotfestival in Maastricht bij te wonen! Al moet ik eerlijk zeggen dat ik bij toeval een heel eenzijdig beeld heb gekregen. Ik was gevraagd om als spreekstalmeester op te treden bij het concours en bij de recitals in de grote zaal. Al die prachtige workshops en masterclasses zijn aan me voorbij gegaan. Er is geen reden om daarover te klagen, omdat het een heel bijz

 • Politiek
21 december 2021

Ze vielen op hetzelfde moment op de mat. Het blad van Natuurmonumenten en het ledenblad van de PvdA. Ja, beetje ouderwets, al dat papier. Het viel me op dat de twee bladen nauwelijks in karakter verschilden. Het blad van Natuurmonumenten krijg ik omdat ik zo af en toe wat geld overmaak. Het blad van de PvdA krijg ik omdat ik zo af en toe wat geld overmaak. Het

 • Hond
20 december 2021

  Bas had vanaf het begin meegevaren op de Noordlicht. Hij moest eerst even wennen, want hij had er al een half leven op zitten, voordat hij een boot onder zijn poten voelde. Vooral het aan boord gaan was aanvankelijk niet zo eenvoudig. We lagen in een box met een heel kort afstapje. Of een heel kort opstapje,

 • Kennis voor Den Haag
17 december 2021

Het coronabeleid geldt tot op heden voor drie weken, tot de volgende persconferentie. Dat is begrijpelijk als er sprake is van een crisis. Maar na bijna twee jaar kunnen we niet meer van een crisis spreken. De nieuwe Omikron-variant maakt duidelijk dat de varianten elkaar zullen blijven opvolgen. We zullen met corona moeten leren leven. We hebben dus geen behoefte meer aan een beleid voor drie

 • Architectuur/stedebouw
13 december 2021

Wie van architectuur én van het lokaal bestuur houdt, en ik doe beide, krijgt al snel een voorliefde voor raadhuizen. Die raadhuizen geven meestal een prachtig tijdsbeeld. Niet alleen omdat vaak vooraanstaande architecten worden uitgenodigd, maar ook omdat het programma van eisen alles zegt over het zelfbeeld van de lokale democratie. En beide, architectuur én zelfbeeld van de lokale democratie

 • Stad
29 november 2021

We kennen allemaal die verhalen. Dat steden het zo goed doen. Dat ze de motor van de economie zijn. Dat de kenniseconomie daarin een grote speelt. Dat hogeropgeleiden graag in steden wonen (latte macchiato!) en dat juist daarom steden het zo goed doen. Maar zo simpel is het niet. Het is niet in elke stad hosanna. Het is niet in elke wijk hosanna. De ene stad doet het beter dan de andere. En de

 • Stad
27 november 2021

Veel steden zijn druk bezig om hun slechtere wijken te ‘mengen’. Het klinkt alsof de overheid alles kan. Uw stad is maakbaar. Toch is de gedachte heel begrijpelijk. Als te veel mensen met achterstanden bij elkaar in een wijk wonen, zullen ze daar vast niet beter van worden. Werkloosheid leidt tot een cultuur van werkloosheid en een gebrek aan kansen gaat vaak samen met criminaliteit. En de slec

 • Politiek
17 november 2021

Segers heeft zijn stukken in de trein laten liggen. Ze worden gevonden en doorgespeeld naar de Volkskrant. En iedereen, inclusief hijzelf, vindt Segers een oen.  Dat laatste valt niet te ontkennen. Maar toch heb ik een vraag. Waarom komen die stukken pas drie weken later in de krant? Heeft de eerlijke vinder ze

 • Stad
15 november 2021

Wat is dat toch, de liefde van beleidsmakers voor vage concepten? Denk aan de inclusieve stad, denk aan ruimtelijke kwaliteit, denk aan goed onderwijs, denk aan duurzaamheid. Natuurlijk hebben vage concepten een functie in het politieke debat. Als de meningen sterk verschillen, heb je vaak een vaag begrip nodig om de schijn van consensus te kunnen wekken. En dan graag een vaag concept dat overl

 • Politiek
9 november 2021

Al anderhalf jaar bepalen de koersen van de IC’s het leven van politiek Den Haag. Niet vragen over solidariteit of persoonlijke integriteit bepalen het beleid, maar de vraag of er nog voldoende bedden zijn op de IC. Den Haag is aan het ‘managen’ terwijl er juist behoefte is aan een fundamenteel politiek debat. Zo mochten de kinderen maanden niet naar school, terwijl niemand zich leek te bekomme

 • Ruimtelijke ordening
4 november 2021

Gesprek met Peter Boelhouwer   De wereld van de volkshuisvesting, in Den Haag spreken ze tegenwoordig over ‘wonen’, is een boeiende wereld met boeiende en authentieke denkers. Peter Boelhouwer is daar één van. Hij is hoogleraar Housing systems aan de TU Delft. Het is een man van cijfers, dromen doet hij liever niet. Hij laat

 • Aardbevingen Groningen
3 november 2021

Het was onvermijdelijk. Ik wandelde een paar weken geleden door een troosteloos leeg Appingedam en raakte met een winkelier aan de praat over de aardbevingen. Vier winkels werden helemaal gestript, om ze bestendig te maken tegen toekomstige aardbevingen. Even verderop stonden vier winkels leeg. Het gesprek ging over aardbevingen en vooral over de overheid. En toen kwam die toch nog verrassende