sluit
sluit
28 oktober 2014

De economie en het imago van Rotterdam

Rotterdam heeft een prachtige Markthal. Terecht heeft deze prachtige architectuur van MVRD (ook al uit Rotterdam) veel aandacht gekregen in de media. Terecht gaan veel mensen even kijken. En terecht wordt de vraag gesteld: zal die nieuwe Markthal de stad Rotterdam uit het slop trekken? Met Rotterdam gaat het immers niet goed. De nationale economie steunt en kreunt, maar de verschillen tussen de steden zijn wel erg groot. Amsterdam doet het goed, Utrecht doet het goed, Den Haag doet het veel minder en Rotterdam is ronduit zwak. Het is dus goed dat de gemeente alles uit de kast haalt om de zwakke Rotterdamse economie impulsen te geven. Is de Markthal zo’n impuls?

Laten we eerst eens kijken wat de werkelijke problemen van Rotterdam zijn. Ik probeer dat eerlijk te doen, zonder een teveel aan chauvinisme. Het kernprobleem van Rotterdam is de lokale arbeidsmarkt. Te veel mensen zijn te laag opgeleid en de hoogopgeleiden hechten zich te weinig aan de stad. Veel studenten van de Erasmus blijven na hun afstuderen niet in de stad wonen. En dat is erg, want veel bedrijven willen zich vooral daar vestigen waar veel hoogopgeleiden zijn.

Veel studenten hebben een goed weerwoord: waarom zouden wij in de stad blijven wonen, als we hier geen werk kunnen vinden!? De kip en het ei. Om nieuwe werkgelegenheid aan te trekken moeten hoger opgeleiden in de stad blijven wonen. Maar hoger opgeleiden kunnen hier maar mondjesmaat werk vinden. Rotterdam verkeert dus in een patstelling.

De stad zou dus twee dingen moeten doen: hoger opgeleiden verleiden om te blijven (of te komen) en bedrijven aantrekken die hoger opgeleiden een baan kunnen bieden. Ik vrees dat die bedrijven voorlopig niet komen. Dat zien we aan de leegstand. Blijft over: hoger opgeleiden verleiden. Misschien verleidt de Markthal hen om in Rotterdam te komen wonen. Misschien verleiden de kluswoningen afgestudeerden om in Rotterdam te blijven. Ja zeker, de Van Nellefabriek verleidt hoogopgeleiden om in de stad te komen wonen. Maar het gaat te langzaam. Het gaat al jaren veel te langzaam. Ik ben dol op Rotterdam, ik zou het wel weten, hoewel ook ik niet in Rotterdam woon. Maar velen weten het niet. Die vinden Rotterdam een koude stad, een harde stad, een stad met veel problemen. En ook het gemeentebestuur draagt daaraan bij. Ik weet niet of doelgroep meteen enthousiast wordt van een stad waarvan de vorige burgemeester altijd zei ‘dat wij alle slechte rijtjes aanvoeren’: armoede, werkloosheid, probleemgezinnen, criminaliteit. En hoe aantrekkelijk is een stad met een grote aanhang voor PPV en Leefbaar voor mensen die zich vooral bij D66 lijken thuis te voelen?

 

[geschreven voor Studievereniging Cedo Nulli]

Reageer

Uw reactie