sluit
sluit
12 april 2022

De president van de Algemene Rekenkamer klust bij

De Algemene Rekenkamer wil geen onderzoek doen naar de financiering van Forum voor Democratie door Rusland. Volgens Arno Visser, de president van de Rekenkamer, heeft de Rekenkamer niet de bevoegdheid om onderzoek te doen naar politieke partijen, omdat het hier gaat om private organisaties. Het klinkt heel zuiver, en ik denk dat Arno Visser helemaal gelijk heeft. 

Maar nu gebeurt al, waar ik eerder bang voor was: ik moet meteen denken aan Arno’s onderzoek naar de integriteit van het bestuur in Limburg. Er is al veel over dat onderzoek geschreven, en dat zal ik niet nog eens dunnetjes overdoen. Maar het grootste probleem van het onderzoek was dat het was uitgevoerd door een commissie onder voorzitterschap van de president van de Algemene Rekenkamer. Nee, nee, zal hij zelf betogen, hij zat daar ‘op persoonlijke titel’. Maar we weten allemaal dat de persoon Arno Visser president van de Algemene Rekenkamer is. En deze juridische haarkloverij zal in ieder geval niet door een gemiddelde burger worden begrepen. 

De conclusie luidt dan ook: Arno Visser kan als president van de Rekenkamer geen onderzoek doen naar de banden van Forum voor Democratie en Rusland. En Arno Visser kan als persoon wel een vergoelijkend rapport schrijven over de bestuurscultuur van Limburg. Wie snapt dat nog? 

De grootste fout van Arno Visser is dan ook niet dat hij een gammel rapport geschreven heeft over Limburg. Zijn grootste fout is dat je bij hem blijkbaar ook ‘op persoonlijke titel’ rapporten kan bestellen. Rapporten, die niet het gezag hebben van de Algemene Rekenkamer, maar wel het gezag van de Algemene Rekenkamer kunnen schaden.

Wij hebben niet voor niets in ons land Hoge Colleges van Staat. De Algemene Rekenkamer is er daar één van. De president van dit college dient niet onder kritiek te komen staan vanwege een ‘op persoonlijke titel’ geschreven gammel onderzoek. Met dat onderzoek heeft hij helaas het aanzien van de Algemene Rekenkamer geschaad. Dat valt maar op één manier te herstellen. 

 

Reageer

Uw reactie