sluit
sluit
9 november 2021

QR-code gaat te ver

Al anderhalf jaar bepalen de koersen van de IC’s het leven van politiek Den Haag. Niet vragen over solidariteit of persoonlijke integriteit bepalen het beleid, maar de vraag of er nog voldoende bedden zijn op de IC. Den Haag is aan het ‘managen’ terwijl er juist behoefte is aan een fundamenteel politiek debat. Zo mochten de kinderen maanden niet naar school, terwijl niemand zich leek te bekommeren om de toename van de kansenongelijkheid in de samenleving. Zo werd een avondklok ingesteld zonder dat iemand de vraag leek te stellen hoever een overheid mag gaan. Nee, er dreigde een tekort aan bedden op de IC’s. Opvallend overigens dat dat aantal bedden in de laatste anderhalf jaar alleen maar is afgenomen. Je had van een kabinet dat daadkrachtig wil managen, juist meer bedden verwacht. 

Met de QR-codes is het weer niet anders. Vanuit de (foutieve) gedachte dat alleen ongevaccineerden het virus kunnen doorgeven mogen alleen de gevaccineerden naar de kroeg. Ook zij die genezen zijn en zij die een negatieve test kunnen overleggen, zijn nog welkom. Dat laatste zou wel eens spoedig kunnen veranderen. In Oostenrijk en Denemarken geldt al dat alleen dragers van antistoffen welkom zijn (G2: gevaccineerd of genezen). Het zou me niet verbazen als het kabinet komende vrijdag ook met dit soort maatregelen komt. 

Ik vind het onjuist en onwenselijk als de overheid dit onderscheid tussen burgers gaat aanbrengen. Hoe solidair het ook is om je te laten vaccineren. Mijn redenering kent tien stappen:

 1. Een overheid mag nooit mensen verplichten om zich te laten vaccineren, waartegen dan ook. Dat is een kwestie van persoonlijke integriteit. Hoe onzinnig de argumenten soms ook zijn van degenen die een vaccin weigeren. 
 2. Iedereen heeft recht op zorg. Ook mensen die uit eigen wil obesitas hebben, of roken of te veel drinken. Voor allen staat de poort van het ziekenhuis, en van de verzekering open.
 3. Alle mensen met obesitas hebben het recht om elke avond de snackbar te bezoeken, hoewel het voor de zorguitgaven veel zou uitmaken als de overheid dat zou verbieden. 
 4. De overheid verbiedt het roken in openbare gelegenheden omdat roken gezondheidsschade oplevert voor andere aanwezigen. De persoonlijke vrijheid van de één (de roker) mag worden ingeperkt, omdat hij of zij de persoonlijke vrijheid van de ander onevenredig inperkt. 
 5. Naar analogie kunnen we zeggen dat de overheid de persoonlijke vrijheid van de ongevaccineerde mag inperken, als de ongevaccineerde de vrijheid van anderen onevenredig inperkt. Een gevaccineerde kan zich immers gedwongen voelen om thuis te blijven als hij in de kroeg door ongevaccineerden kan worden besmet. En zoals de overheid roken verbiedt in een kroeg, zo zou de overheid de toegang tot een kroeg aan ongevaccineerden kunnen ontzeggen. 
 6. Deze vergelijking gaat mank, omdat we inmiddels weten dat ook gevaccineerden andere mensen kunnen besmetten met het virus. Die kans is in het eerste geval tweemaal zo klein als in het tweede geval, maar is niettemin aanwezig. 
 7. Het onderscheid tussen 3G (inclusief negatieve test) en 2G is hier nauwelijks relevant. In feite zou je van iedereen, ongevaccineerden én gevaccineerden, een negatieve testuitslag moeten vragen. Omdat de gevaccineerden even zo goed besmettelijk kunnen zijn. 
 8. Het is dus de vraag of de overheid hier een onderscheid mag maken tussen burgers die hun goede wil hebben getoond en burgers die om principiële of wat voor redenen dan ook een vaccin hebben geweigerd. Ik vind van niet. We zouden ons op een zeer hellend vlak begeven als de overheid een onderscheid gaat maken tussen mensen die hun goede wil tonen en degenen die dat niet doen. Zeker als de overheid mag bepalen wie hier zijn goede wil toont. 
 9. Het gaat in mijn redenering nadrukkelijk om een overheid die onderscheid maakt tussen haar eigen burgers. Het lijkt me niet onredelijk wanneer overheden aan burgers van andere landen andere eisen stellen dan aan hun eigen burgers. Denk aan: verplichte inenting bij reizen naar verre landen.
 10. Uit solidariteit met de medemens en uit welbegrepen eigen belang heb ik mijzelf met overtuiging laten vaccineren. Ik vind ook dat ik mijn buurman mag vragen zich solidair te betonen met de samenleving door zich te laten vaccineren. Ook de overheid mag oproepen tot solidariteit. 

Ik concludeer dat de overheid niemand kan verplichten zich te laten vaccineren, dat de overheid geen onderscheid mag maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden die allebei, zij het in verschillende mate, besmettelijk zijn en dat iedereen zich uit solidariteit zou moeten laten vaccineren tegen COVID-19.

Reacties (5)

 1. Annet Weijermars
  11-09-2021 14:37

  Ik ben het hier volmondig mee eens.
  Alle begrip voor de eerste paniek rond de uitbraak van het Corona virus maar na anderhalf jaar moeten we concluderen dat het virus niet meer weggaat. En dat we beter inhoudelijke en constructieve dialogen kunnen gaan voeren over hoe we met dit feit om moeten gaan. Ten allen tijden veiligheid boven vrijheid en zelfbeschikking stellen heeft een enorme, naar mijn idee te grote, prijs op heel veel terreinen. Het beleid is polariserend en dat draagt niet bij aan een oplossing. Er is te weinig ruimte voor andere geluiden en dat maakt dit kabinet vatbaar voor tunnelvisie.

  Reageer

 2. Barend Jansen
  11-09-2021 14:39

  Beste Wim,
  Ik hoop dat je inmiddels wel inziet dat de overheid niet meer reageert op wat redelijk is en wat niet. Ze volgen hun qr-agenda. Als het om volksgezondheid en Corona ging dan hadden ze het aantal ic-bedden verhoogd en die miljarden ingezet op IC-verplegers en de zorg. Het gaat echter om de qr-maatschappij die zij per se willen opleggen. Een qr en een injectie die niks doen tegen Corona. De derde en vierde prik liggen al klaar en de geïnjecteerden liggen evengoed op de IC. En er is een merkwaardige oversterfte in alle leeftijdscategorieën wereldwijd sinds er wordt geïnjecteerd. Met solidariteit heeft dit niks te maken. Alleen met goedgelovigheid en naïviteit.
  Vriendelijke groet
  Barend

  Reageer

 3. Jan Willem Holtslag
  11-09-2021 14:45

  Beste Wim, we verschillen hier toch behoorlijk van mening. Maar ik ben het wel beu de cirkels steeds te doorlopen. Er blijft zo weinig over van de wetgeving op de publieke gezondheidszorg. Dit kent nu eenmaal bijzondere omstandigheden. In de Kamer wordt tegelijk om ingrijpen en loslaten gevraagd. Wanhopige warboel. De eis te sturen op besmettingen betekent massale gedragssturing cq inperking. Brede vaccinatie maakt meer mogelijk want minder mensen op de IC, mogelijk wel ziek. Zeker zolang het virus nog gewillige ontvangers kent van het "griepje". Het publiek volgt het meer en doet. Er moet worden gekozen; maar dat zal men niet durven noch(kunnen) handhaven door al die individualistische preponderantie van het geweldige zelf. Hartelijke groet

  Reageer

 4. Rudger Smook
  11-09-2021 17:28

  Beste Wim,
  De overheid mag wel degelijk onderscheid maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Een samenleving maakt voortdurend onderscheid. Als ik geen rijbewijs heb mag ik met een auto niet de weg op. Wij vinden dat logisch. Ook houdt iedereen zich zonder morren aan het voorschrift op de weg rechts te houden. Ik zie geen verschil met de vaccinatie discussie. Laat de niet-gevaccineerden maar lekker zitten in hun zelf gekozen isolement.

  Reageer

 5. Frank van Dam
  11-11-2021 13:03

  Beste Wim,
  Ik hik een beetje tegen jouw 9e punt aan. Ik heb het idee dat je logische redenering hier mank gaat. Want waarom zou je binnen NL geen onderscheid mogen maken, maar buiten NL wel? Misschien komt dat wel doordat ik het niet eens ben met jouw redenering en van mening ben dat je in dit geval wel degelijk onderscheid mag maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Solidariteit werkt twee kanten op.
  Groet,
  Frank

  Reageer

Reageer

Uw reactie