sluit
sluit
neem contact op

Zoekt u een energieke en ervaren voorzitter voor uw commissie, bijeenkomst of congres?

 • Kennis voor Den Haag
17 april 2023

Gisteren liep ik een kwart-marathon in Rotterdam. Op zich niet zo bijzonder omdat ik in Rotterdam al 15 hele marathons heb uitgelopen. Wel bijzonder was het feit dat ik pas twee maanden geleden vier stents heb gekregen. Al maanden had ik veel te weinig  energie. Lange tijd meende mijn huisarts dat er ‘slechts’ sprake was van Long COVID. Hij schreef me

 • Kennis voor Den Haag
18 maart 2023

In 2011 schreef ik ‘Kennis en beleid verbinden’, als werkboek bij masterclasses die ik sinds die tijd samen met Karen Ephraim op veel plaatsen (departementen, gemeenten en provincies) heb gegeven. In 2012 verscheen een tweede druk, dat ook als zelfstandig boek was te lezen. Vanaf die tijd beleefde het boek nog vele herdrukken. Onderzoek naar de betekenis van kennis in het Groningse aard

 • Kennis voor Den Haag
1 november 2022

Er is veel aandacht voor leren bij de overheid. Gelukkig. De samenleving is complex, overheidsbeleid is moeilijk. En door leren kan je beter worden. Maar leren is ook ingewikkeld. Echt leren vraagt meer dan jezelf een ‘lerende organisatie’ te noemen. Ook met kunstjes, systemen en lunchlezingen kom je er niet. Maar wat dan wel? Uiteindelijk gaat het vooral om de houding van de medewerkers. Allee

 • Kennis voor Den Haag
18 oktober 2022

Nog wel eens over een kennisagenda gehoord? Een jaar of tien geleden leek het er op dat kennisagenda’s de norm zouden worden voor departementen. Ik heb de indruk dat die tijd inmiddels achter ons ligt. Wie op internet zoekt naar kennisagenda’s komt veel agenda’s tegen van allerlei instellingen, maar nagenoeg niet van departementen (en gemeenten). Het kan zijn dat bestaande kennisagenda’s niet o

 • Kennis voor Den Haag
18 september 2022

Als een politicus sterk afwijkende standpunten vertolkt, is het verwijt van fact-free politics vaak niet ver weg. Dat het hem of haar helemaal niet meer zou gaan om de feiten, maar alleen om het achterna hollen van de eigen ideeën. Ofwel: dat hij of zij helemaal fout zit. Toch zouden we die term fact-free politics niet meer moeten gebruiken. Het is namelijk vooral een frame waarmee je duidelijk

 • Kennis voor Den Haag
8 juli 2022

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft de coronacrisis terecht aangegrepen voor een debat over de “spanningsvolle” relatie tussen overheidsbeleid en kennis. Vooreerst is een bundel essays verschenen. Een bundel kan verrijkend zijn, afhankelijk van het niveau van de individuele bijdragen, maar een bundel geeft geen richting. Er ontbreekt een concreet advies. Ik hoop dat de RoB

 • Kennis voor Den Haag
27 januari 2022

Op 27 januari 2022 is verschenen: Wim Derksen & Marielle Gebben, Groningen en de bevingen; hoe kennis beleid nauwelijks beter maakt, Boombestuurskunde, Den Haag, 2022.  Het boek is hier te downloaden.   

 • Aardbevingen Groningen
 • Kennis voor Den Haag
25 januari 2022

Volgende week donderdag, 27 januari 2022, verschijnt ons boek over de bevingen in Groningen. Ons = Mariëlle Gebben en Wim Derksen. Het boek wordt tijdens een webinar van het Kennisplatform Leefbaar Groningen (onderdeel van de RUG) gepresenteerd. Om 11:00 kan iedereen inloggen: https://www.kennisplatformleefbaar.nl/

 • Kennis voor Den Haag
17 december 2021

Het coronabeleid geldt tot op heden voor drie weken, tot de volgende persconferentie. Dat is begrijpelijk als er sprake is van een crisis. Maar na bijna twee jaar kunnen we niet meer van een crisis spreken. De nieuwe Omikron-variant maakt duidelijk dat de varianten elkaar zullen blijven opvolgen. We zullen met corona moeten leren leven. We hebben dus geen behoefte meer aan een beleid voor drie

 • Kennis voor Den Haag
20 september 2021

Er is geen gebrek aan kennis in Den Haag. Kennis wordt In Den Haag ook niet onvoldoende gebruikt. Jaap van Dissel was niet alleen symbool van een kennis-overload, maar ook de belangrijkste adviseur van het kabinet. Ja, soms is het kabinet nogal selectief en baseert het zich vooral op modellen en nauwelijks op sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Ja, soms is de kennis waarop het kabinet zich base

 • Kennis voor Den Haag
16 augustus 2021

In de coronacrisis is het vertrouwen van burgers in de wetenschap gestegen. Uit onderzoek van het Rathenau-instituut (Vertrouwen van Nederlanders in wetenschap - enquête 2021), steeg het vertrouwen in wetenschap tussen 2018 en 2021 van 7,07 naar 7,42. Ook andere instituties ondervonden meer vertrouwen. De Tweede Kamer ging 0,5 punt omhoog, de regering 0,4. Ander onderzoek, onder andere van het

 • Kennis voor Den Haag
1 juli 2021

“Kennislacunes brengen de overheid in de problemen. […] Het lukt niet goed om ervoor te zorgen dat het overheidsbeleid goed geïnformeerd is door kennis. Nederland mist zo mogelijkheden voor effectiever beleid en een betere publieke dienstverlening.”  Het zijn harde woorden van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in het recente rapport Rijk aan kennis,

 • Kennis voor Den Haag
3 juni 2021

Als het gaat over het belang van kennis voor het overheidsbeleid strijden vaak twee discoursen om voorrang. Het eerste discours is populair in de media: onderzoekers worden door departementen onder druk gezet om hun conclusies aan te passen (WODC) of beleidsmakers winkelen erg selectief in bestaand onderzoek.  Het tweede discours is populair op departementen: kennis is goed en b

 • Kennis voor Den Haag
1 juni 2021

De NRC van 31 mei 2021 meldt dat 43% van de Nederlanders met een migratie-achtergrond zich zeker zal laten vaccineren tegen COVID-19. Tegenover bijna 80% van de Nederlanders zonder migratie-achtergrond. Laten we even aannemen dat het onderzoek goed is uitgevoerd. Mogen we het er dan over hebben?