sluit
sluit
neem contact op

Zoekt u een energieke en ervaren voorzitter voor uw commissie, bijeenkomst of congres?

 • Openbaar bestuur
18 december 2023

Eerder schreef ik hier al over de dagboeken van J.J. Voskuil die momenteel door Van Oorschot worden uitgegeven. Mijn oordeel was blijkbaar zo helder dat meteen iemand mij bedankte: ‘Godzijdank hoef ik ze dus niet weer allemaal te lezen.’ Het was inderdaad in bepaalde kringen in de jaren 90 een must om Het Bureau van Voskuil te lezen. Het was allemaal zo levensecht dat veel mens

 • Openbaar bestuur
9 november 2023

Als je vaak les geeft aan overheidsdienaren hoor je vaak het begrip ‘integraal’. Dat overkomt mij dus. Problemen moeten volgens overheidsdienaren altijd integraal worden aangepakt. Dus niet verkokerd maar in één keer, alsof de overheid maar één gezicht heeft, één stel hersens en één paar handen. Het klinkt goed, hoewel mijn kritiek al hoorbaar was in de vorige zin. En natuurlijk: het zou goed z

 • Openbaar bestuur
23 oktober 2023

Niet één van de drie wethouders van Leiderdorp woont nog in de eigen gemeente. Zo meldt de krant. Ze wonen niet alleen elders, ze hebben ook nog nooit in Leiderdorp gewoond. Is dat lokale democratie? Dat beroepsbestuurders van elders vier jaar lang jouw beleid gaan bepalen? Het lijkt me onwenselijk. In een democratie kiest de bevolking uit haar midden haar eigen bestuur. Je zou je bijna afvrage

 • Openbaar bestuur
 • Ruimtelijke ordening
25 september 2023

Je zou er om kunnen lachen als niet zoveel mensen erin geloofden. De beleidsbubbel rond NS. Het geloof in de heilzame werking van de markt en tegelijkertijd de prijs van het spoorkaartje door de overheid laten vastleggen Het openstellen van het totale spoornet en tegelijkertijd al jaren dezelfde partij een concessie geven voor het hoofdnet. Het lijkt alsof NS tegenwoordig op het Ministerie van

 • Openbaar bestuur
21 augustus 2023

[In eerste mijn blog over het jubileumboek van de Vereniging van Bestuurskunde trok ik twee conclusies: de bestuurskunde is te onzichtbaar en de bestuurskunde ontbeert een eigen optiek. In mijn tweede blog ging ik verder in op de eerste conclusie, in dit derde en laatste blog (volgende week vakantie!) ga ik verder in op de tweede conclusie.] De bestuurskunde is multidisciplinair, nee: i

 • Openbaar bestuur
14 augustus 2023

In mijn vorige blog beschreef ik de jubileumbundel van de Vereniging van Bestuurskunde. Alle grote maatschappelijke problemen kwamen voorbij. Ik constateerde twee dingen: bij de oplossing van de problemen waren bestuurskundigen nagenoeg afwezig en bij de beschrijving van de problemen ontbrak een eigen bestuurskundige optiek. Ik kom de volgende keer terug op dat laatste gemis. Vandaag gaat het o

 • Openbaar bestuur
7 augustus 2023

De Vereniging van Bestuurskunde bestaat vijftig jaar. Reden om een mooi boek uit te geven onder de titel ‘Maatschappelijke bestuurskunde’. Tot mijn vreugde gaat het boek niet andermaal over netwerken, toezicht, multi-actor-benadering of verzelfstandiging, om maar enkele willekeurige bestuurskundige thema’s te benoemen. Het boek gaat over de belangrijkste maatschappelijke problemen waarvoor de o

 • Openbaar bestuur
 • Politiek
24 juli 2023

Het was in mijn vakantie dat ambtenaren een ‘brandbrief’ schreven over het klimaat- en natuurbeleid van het kabinet, dat intussen al is gevallen. Het was een curieuze brief, die best na mijn vakantie nog repliek verdient.  Voorop gesteld: iedereen heeft het recht om te demonstreren. Als individu. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen als ambtenare

 • Openbaar bestuur
20 september 2022

Vorige maand heb ik mij negatief uitgelaten. Over de overheid. Het werd mijn meest gelezen blog ooit. Blijkbaar raakte ik ergens een snaar. De kern van mijn blog: de overheid is eerst gaan geloven dat ze een bedrijf is, en is zich er vervolgens naar gedragen.  En zo werden wij meer klant dan burger.  T

 • Openbaar bestuur
2 augustus 2022

Terwijl Mark Rutte ergens een taartje eet omdat hij te lang is aangebleven, stapelen de problemen zich op. Oorlog in Oekraïne, inflatie, boeren, klimaat, wonen, noem maar op. Over die problemen wil ik het nu niet hebben. Want ik maak me uiteindelijk nog meer zorgen om een onderliggend probleem: het functioneren van de overheid. Als de overheid ondermaats functioneert kunnen we het vergeten dat

 • Openbaar bestuur
14 juni 2022

Rijkswaterstaat, een onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beheert het autowegennet. ProRail, een privaat bedrijf, beheert het spoorwegennet. De inrichting van de staat is inderdaad niet altijd meteen te begrijpen. Deze inconsistentie ontstond in de jaren 90, toen NS en ProRail werden gesplitst. In de neoliberale geest van die tijd werd het beheer van de sporen voortaan

 • Openbaar bestuur
9 mei 2022

De Kamerleden Omtzigt en Dassen doen een dappere poging om de integriteit van het openbaar bestuur te versterken. Dat is alleen maar toe te juichen. Maar ze vergeten te melden wanneer iemand niet integer is. En dat is de kern van het probleem.  Omtzigt en Dassen stellen het volgende voor. Er moet een “bindende wettelijke gedragscode” komen voor

 • Openbaar bestuur
12 april 2022

De Algemene Rekenkamer wil geen onderzoek doen naar de financiering van Forum voor Democratie door Rusland. Volgens Arno Visser, de president van de Rekenkamer, heeft de Rekenkamer niet de bevoegdheid om onderzoek te doen naar politieke partijen, omdat het hier gaat om private organisaties. Het klinkt heel zuiver, en ik denk dat Arno Visser helemaal gelijk heeft.

 • Openbaar bestuur
 • Politiek
28 februari 2022

Vorig jaar deden Ernst ten Heuvelhof en ik een integriteitsonderzoek in opdracht van de provincie Limburg. Achteraf gezien was het onderzoek zelf ook een mooie casus geweest. Het is goed om deze casus voor de historie te bewaren. Vandaar dit blog. Wij waren gevraagd onderzoek te doen in de casus van oud-gedeputeerde Vrehen. Het resultaat van het onderzoek is

 • Openbaar bestuur
21 februari 2022

Departementen zijn fascinerende organisaties. Ik heb er in de loop der jaren veel ervaring mee opgedaan. Soms had ik het gevoel dat ik het begreep. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat veel buitenstaanders deze fascinerende organisaties niet begrijpen. Waarom lijken zoveel mensen zich verantwoordelijk te voelen, zodat uiteindelijk niemand echt verantwoordelijk is? Waarom moeten zoveel mensen