Projecten


 • Werkgroep Internationalisering Amstelveen [2020]
 • Advisering NCTV [2019]
 • Masterclass Vraagarticulatie Ministeries Buitenlandse Zaken/Defensie [2019]
 • Critical Review Schiphol [2018]
 • Masterclass Kennis en beleid Provincie Zuid-Holland [2018]
 • College Netwerken MRA [2018]
 • Masterclasses Beleid PBL [2017-2019]
 • Voorzitter Evaluatiecommissie Gezondheidsraad [2017]
 • Masterclass over de stad, Afdeling Strategie gemeente Amsterdam [2017]
 • Masterclass Trainees VNG [2016-2017]
 • Dr Lelylezing, provincie Flevoland [2016]
 • Voorzitterschap Critical Review Aardbevingen en onderzoek Groningen [2016-heden]
 • Masterclass Energieneutrale omgeving Ministerie van BZK [2016]
 • Bijdrage Master of City Development TU Delft [2015-heden]
 • Masterclass Kennis en beleid verbinden, gemeenten Rotterdam-Den Haag [2015-heden]
 • Masterclass Kennis en beleid verbinden SoZaWe, OCW, VWS [2015- heden]
 • Masterclass Politieke sensitiviteit Gemeente Amsterdam [2015-2016]
 • Leergang ‘Triomf van de stad’ [215- heden]
 • Begeleiding crisisonderzoek provincie Drenthe [2015-2016]
 • Leergang Agenda suburbane steden [2015]
 • Moderator over onafhankelijkheid van onderzoek, Rijkslabraad, 9 juli 2015
 • Referaat CPB Open, 22 juni 2015
 • Masterclass N=1, OCW [2015]
 • Referaat Kennis en beleid, Inholland Haarlem, 27 mei 2015
 • Referaat Kennis en beleid, VSO, Houten, 21 april 2015
 • Masterclass Politiek-bestuurlijke sensitiviteit IenM [2015]
 • Masterclass Icoonprojecten modernisering milieubeleid IenM [2015-heden]
 • Lezing Kennis en beleid, Imares, 2 december 2014.
 • Masterclass Kennis en beleid verbinden Ecorys [2014]
 • Second opinion Evaluatie totstandkoming Bouwbesluit BZK [2014]
 • App ‘Beleid’ ABD [met Karen Ephraim] [2014]
 • Jurylid onderzoeksvoorstellen Vlaamse Landmaatschappij [2014]
 • Voorzitter begeleidingscommissie evaluatie toezicht zbo’s IenM [2014-2015]
 • Leergang ‘De triomf van Ede’ [2013-2014]
 • Voorzitter VNG-commissie ‘Stedelijk perspectief’ [2013-2014]
 • Workshop ‘Politiek-bestuurlijke sensitiviteit’, Kenniscongres Rijkswaterstaat [met Karen Ephraim] [2013]
 • Essays over bestuurlijke reorganisatie en over verzakelijking BZK [2013]
 • Voorzitter ‘Wetenschapskring IenM’ [2013- 2019]
 • Leergang ‘De gemeente nu en straks’ voor Nederlands Genootschap van Burgemeesters [met PBLQ] [2012-heden]
 • Masterclass ‘Kennis voor beleid’ voor Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [met Karen Ephraim] [2013-heden]
 • Voorzitterschap Nationaal Congres Kennis & Beleid 2.0, Zoetermeer [2013-2014]
 • Masterclass ‘Omgaan met beleid’ voor WRR [met Karen Ephraim] [2013]
 • Leergang ‘Triomf van de stad’ voor de Stedenacademie van PBLQ-ROI, [2012-2015]
 • Masterclass ‘Beleid voor onderzoekers’ voor RIVM, KNMI, PBL, KiM, RWS [met Karen Ephraim] [2012-heden]
 • Leergang ‘Van kennis naar kabinetsbeleid’, Ministerie van IenM [met Karen Ephraim] [2012-2015]
 • Masterclass ‘Kennis voor beleid’ in opdracht van het Ministerie van IenM [met Karen Ephraim], zie brochure.
 • Masterclass ‘Kennis voor beleid’ in opdracht van het Ministerie van BZK [met Karen Ephraim]
 • Decaan Master of Strategic Urban Studies, NICIS-NSOB, zie brochure [2010-2013]
 • Decaan Rijksprojectacademie, zie www.rijksprojectacademie.nl [2012-2013]
 • Kerndocent Topprogramma Rijksprojectacademie, zie www.rijksprojectacademie.nl [2011-2013]
 • Keynotespeech Jaarcongres G32 Zoetermeer 2011, 29 september 2011
 • Voorzitterschap Strategische Conferentie Gemeente Zoetermeer, 24 mei 2011
 • Voorzitterschap Toekomstconferentie Gemeente Doetinchem, 21 april 2011 [met Futureconsult]
 • Voorzitterschap Lustrumconferentie Futureconsult, Amsterdam, 26 mei 2011
 • Docent Leergang Strategisch Beleidsadviseur Noord-Holland/Universiteit van Groningen [met Northedge]