Verbouwen, in plaats van bouwen!

maart 18, 2013 by  
Filed under Uncategorized

Geschreven voor: BouwendNederland.nl

Categorie_Beelden_500_310_c481_c300_gCenter_q_bouwen_09Als die crisis nu maar voorbij is! Als het kabinet de woningmarkt maar weer eens vlot trekt. Dan kunnen we weer gaan bouwen. Zou het echt zo zijn? Ik heb mijn twijfels. Oké, we weten dat de conjunctuur na een depressie altijd ten goede keert. Dat de economische groei altijd weer aantrekt. Maar dat betekent nog niet dat dezelfde bedrijven weer op hun oude winsten kunnen vertrouwen.

Laten we eens zien hoe de woningen, de kantoren en de infrastructuur erbij staan. De woningmarkt zit op slot, de huizenprijzen dalen snel. De luchtbel loopt leeg. Maar toch zou je zo’n snelle prijsdaling niet verwachten in een heel krappe markt. Van een krappe markt is ook geen sprake. Er staan momenteel meer dan 350.000 woningen leeg. Hoe kan dat als er al bijna 5 jaar veel minder wordt gebouwd dan waarmee de overheid in zijn behoefteramingen rekening hield? Inderdaad: die ramingen zijn al jaren te hoog. Maar nu lijkt er meer aan de hand te zijn. Ik noem twee feiten. Ten eerste bedroeg in 2012 het geboorteoverschot slechts 35.000 en het immigratieoverschot 13.000. Als die trend doorzet heb je uiteindelijk per jaar maar 25.000 nieuwe woningen nodig. Ten tweede zou er wel eens sprake kunnen zijn van een gedragsverandering. In Amsterdam is de ‘gezinsverdunning’ gestopt. Kinderen blijven langer thuis wonen. Terwijl alle behoefteramingen uitgaan uit van steeds kleinere huishoudens.

Niet alleen de vraag verandert, er is ook nog een enorm aanbod te verwachten bij de herstructurering van leegstaande kantoren. Er zijn veel te weinig bedrijven om de leegstaande 7,2 miljoen m2 kantoorruimte op te vullen (met een trend naar flexplekken en thuiswerken). Er zijn twee oplossingen: afbreken of verbouwen tot woningen.

De conclusie dringt zich op dat we in de komende decennia vooral zullen verbouwen. Aan nieuwbouw is nog maar nauwelijks behoefte. En dat geldt niet alleen voor woningen en kantoren, maar ook voor de infrastructuur. De automobiliteit is sinds 2005 niet meer gegroeid. De files verdwijnen in hoog tempo omdat er nog wordt gebouwd. Dat is binnenkort niet meer nodig. Het kabinet bezuinigt dan ook 6 miljard op nieuwe infrastructuur.

Natuurlijk, kantoren moeten worden verbouwd, huizen moeten worden verbouwd, wegen moeten worden onderhouden. Maar verbouwen is iets anders dan bouwen. De wereld van de bouw zal fundamenteel veranderen. Ik hoop dat de lobby van bouwend Nederland daarmee rekening zal houden.