sluit
sluit

Voorzitter

Uit mijn cv blijkt dat ik voorzitter ben geweest van tal van commissies. Ik heb dat altijd met veel enthousiasme gedaan omdat juist op de plek van de voorzitter de politieke rationaliteit van de opdrachtgever en de inhoudelijke rationaliteit van (een deel van) de commissie samenkomen. Bovendien is het aan de voorzitter om ervoor te zorgen dat het eindrapport een heldere boodschap brengt, maar dat ook de hele commissie zich achter het eindrapport schaart.

Vluchtiger en intensiever is het voorzitten van congressen. Ook dat heb ik veel gedaan. Dat voorzitten van een congres kan volgens mij alleen vanuit de inhoud. Het is niet moeilijk om een zaal vragen te laten stellen, het is wel moeilijk om de juiste vragen te laten stellen. Daarvoor moet je grondig weten waarom het gaat. En ja voor de rest moet je zorgen dat de sfeer aangenaam is dat de kroketten niet koud worden.

Ervaring:

 • Voorzitter Werkveldcommissie bestuurskunde Haagse Hogeschool [2023-2024]
 • Voorzitter Critical Reviews Mobiliteitsvisie Ministerie IenW [2021-2022]
 • Voorzitter Integriteitsonderzoek provincie Limburg [2021]
 • Voorzitter werkgroep Internationalisering Amstelveen [2020]
 • Voorzitter Critical Review Schiphol [2018]
 • Voorzitter Visitatiecommissie Gezondheidsraad [2017]
 • Voorzitter Critical Reviews Aardbevingen en onderzoek Groningen [2016-2021]
 • Voorzitter werkgroep Energie-neutrale omgeving Ministerie van BZK [2016]
 • Voorzitter Evaluatiecommissie toezicht zbo’s IenM [2014-2015]
 • Voorzitter VNG-commissie ‘Stedelijk perspectief’ [2013-2014]
 • Voorzitter ‘Wetenschapskring IenM’ [2013- 2019]
 • Voorzitter Visitatiecommissie Súdwest-Fryslân [2013]
 • Voorzitter Regiecommissie Evaluatie Bouwbesluit [2012-2013]
 • Voorzitter begeleidingscommissie Onderzoek vraagprogrammering TNO en gti’s. [2010]
 • Voorzitter Visitatiecommissie Kennisinstituut voor Mobiliteit binnen het Ministerie van VenW. [2009]
 • Voorzitter tendercommissie NWO-programma Duurzame Aarde. [2009]
 • Voorzitter Expertteam herijking verdeling ambulances. [2007-2008]
 • Voorzitter procescommissie evaluatie Schipholbeleid. [2005-2006]
 • Voorzitter interdepartementale commissie (MDW) Verzorgenden en verplegenden. [2001]
 • Voorzitter interdepartementale commissie (MDW) Toetredingsbelemmeringen medische beroepen. [2000-2001]
 • Voorzitter interdepartementale commissie Harmonisatie Inkomensafhankelijke Regelingen. [1996-1997]
 • Voorzitter Werkgelegenheidsadviesraad van de gemeente Rotterdam. [1994-1998]
 • Voorzitter programmacommissie PvdA afdeling Rotterdam [1993-1994]

Functies in de culturele sector:

 • Voorzitter Stichting RBO Sinfonia [2020-2023]
 • Voorzitter Stichting Fagotfestival [2019-2023]
 • Voorzitter UBE (Utrechts Blazers Ensemble) [2018-2023]
 • Voorzitter Bellitoni, orkest voor amateurs en professionals [1979-1991]